Financiële situatie VS voorspelt zware problemen

De discussie over de verhoging van het schuldenplafond in de VS heeft iets hallucinant. Ik bedoel: waar gaat het hier eigenlijk over?

De éne partij stelt $30 miljard aan besparingen voor maar de andere partij wil voor $60 miljard gaan.

In beide gevallen gaat om niet meer dan een druppel op een hete plaat. Het tekort van de VS bedraagt immers $1645 miljard.

$30 miljard meer of minder besparen, zal de zaak niet maken. Het is een schaamteloze vertoning waarbij politici zich nog maar ééns van hun beste kant laten zien.

Met heel de discussie geven ze de indruk aan de bevolking dat ze bovenop de zaak zitten en de financiën stevig onder controle hebben. Niets staat verder van de waarheid dan dat.

Ik hoorde iemand zeggen dat heel de discussie over de shutdown in de VS vergelijkbaar is met 2 brandweermannen die ruziën of ze een brandend huis gaan blussen met een thee- of koffielepeltje.

Ik heb de cijfers al eens eerder bovengehaald maar ik zal het nog even opnieuw doen. Het budget dat Obama publiceerde op de website van het Witte Huis, vertelt immers het volledige verhaal.

De VS int $2174 miljard aan belastingen maar heeft voor $3829 miljard aan uitgaven. Voor iedere dollar die ze ontvangen, spenderen ze $1,76.

Dat is geen gezonde situatie en zeker niet houdbaar.

Al is het maar omdat de schulden ondertussen de $14.000 miljard gepasseerd zijn. Daarop betalen ze amper $205 miljard aan rente. Dat is niet ééns 1,5%.

Maar die rente begint wel te stijgen en de VS zal straks niet 10% van hun belastingen spenderen aan interesten maar eerder 20% of 30%.

Een rentestijging van 1% kost het land $140 miljard extra. En zo plaats ik ook meteen heel die artificiële discussie over het schuldenplafond in het juiste perspectief!

In feite is de VS al lang een kritische grens gepasseerd. De tekorten zijn zo groot nu dat ze niet meer gefinancierd kunnen worden met het uitgeven van obligaties.

Vandaar dat de Federal Reserve aan quantitative easing doet. Ze verkopen het als een middel om de economie te stimuleren maar in feite is het vooral bedoeld om de overheid te financieren.

Obama heeft geen schijn van kans om het tekort van $1600 miljard op te halen via de uitgifte van staatsleningen. Gelukkig dat Bernanke bereid is om het gat toe te leggen met geprinte dollars.

Het is een gevaarlijk spel en eigenlijk bijna een garantie voor inflatie. Inflatie die we nu stilaan zien opduiken in het systeem. De prijzen van allerhande grondstoffen gaan door het dak en dat leidt dan straks weer tot prijsverhogingen van de producten in de supermarkt.

De inflatie is er en zal niet vanzelf verdwijnen. De onrust die we nu zien in het Midden-Oosten waait straks over naar de rest van de wereld. Mensen hebben het zo al moeilijk genoeg. Voeg daar nog eens stevige prijsstijgingen aan toe en je krijgt schrijnende drama’s.

Niet dat Bernanke er slaap voor laat. Hij beweert zelf geen verband te zien tussen de gigantische stijging van de monetaire basis ( = geld printen) en de oplopende grondstoffenprijzen.

Indien je deze nieuwsbrief al wat langer leest, dan weet je dat ik al sinds 2007 aanbeveel om goud te kopen als bescherming tegen inflatie. En ik ben er al die jaren op blijven hameren. Minimaal 20% van je vermogen moet in goud zitten. Geen discussie.

Wie dit advies naast zich neerlegt, loopt straks het risico dat zijn portefeuille een flink deel van de koopkracht is kwijtgespeeld.