Studentenleningen: de volgende bubbel op barsten

Terwijl Amerika zijn schulden op de meeste niveaus afbetaald, is er een bepaalde sector waar de schulden zich blijven opstapelen. Het is de sector van de studentenleningen. Sinds de crisis in 2008 hebben de Amerikanen al voor $ 1,6 biljoen schulden terugbetaald, maar de studentenleningen zijn met $ 303 miljard gestegen. Het aantal dubieuze debiteuren overschrijdt ondertussen de som van $ 1 biljoen.

Vroeger stond een hogere opleiding garant voor tewerkstelling en voor een hoger loon. Door de huidige crisis zijn meer en meer hoger opgeleiden genoodzaakt om een der welke job aan te nemen. Een diploma is niet van belang meer, maar de schulden stapelen zich wel op. Een nieuwe bubbel dient zich aan.

De kosten van een universiteit swingen ook de pan uit. De scholen trekken zich er ook niets van aan of de leerling zijn lening ooit kan terugbetalen of niet. Zij worden door de overheid gesteund en denken alleen maar aan hun eigen inkomsten. De universiteit is voor vele het enige middel om te proberen aan een job te geraken en steken zich daar voor diep in de schulden.

De uitstaande schuld aan studentenleningen zijn al groter dan autoleningen en uitstaande kredietkaartschulden. Studentenleningen maken ondertussen al 8 % van een gezinsbudget uit.

Een van de ergste problemen is dat men steeds hogere intresten moet betalen naarmate de achterstanden oplopen. De schulden kunnen ook niet kwijtgescholden worden bij een persoonlijk faillissement. Uiteindelijk kan zo de terugbetaling een veelvoud worden van het geleende bedrag.

Bron: My budget 360