Geef centrale bankiers hun rente terug

Hoe hard ze ook proberen, de beleidsmakers slagen er maar niet in om de economie in het westen op gang te trekken.  We zitten al 10 jaar in een slabakkende economie, de groei wil maar niet komen.

Een normale beleidsmaatregel is de rente verlagen bij een recessie. De consument wordt aangezet om meer uit te geven en dus minder te sparen. Dit moet de economie aanjagen. Het wordt een ander verhaal als de rente al heel laag, nul of zelfs negatief is. De centrale bankiers moeten grijpen naar andere, meer drastische maatregelen zoals bvb de quantetive easing. Overheden moeten geld lenen en spenderen om de economie weer op gang te trekken. In de praktijk heeft deze maatregel vooralsnog weinig effect.  Hun belangrijkste maatregel om in te grijpen, de rente, is uitgeput. De historisch lage rente is hier het probleem. De centrale beleidsmakers voelen zich meer en meer hopeloos.  De oplossing: “Geef de beleidsmakers hun meest efficiënte maatregel terug”.

De ommekeer kan bekomen worden, alhoewel risicovol,  door de inflatie doelstelling nog te verhogen naar 4%. Het spel van vraag en aanbod spelen.  Sparen moet afgeremd en echte investeringen, eerder dan in veilige havens, moeten aangemoedigd worden. We zien nu dat de overheden het tegenovergestelde beleid nastreven. Denk aan de bezuinigingen en de maatregelen om de staatsschuld te verminderen.  Het zet de mensen aan tot sparen aldus Tim Harford.

De reële rente wordt niet zozeer bepaald door de centrale planners maar is eerder een gevolg van hoe spaarders en leners omgaan met hun financiële middelen. De reële rente zakt al  30 jaar.

Een lage of nulrente is zeer gevaarlijk. Het zet mensen aan om verkeerde risico’s te nemen. Of hoe zogezegde veilige havens opgeblazen worden.

Het nieuwe normaal?

Bron: Tim Harford