Michel I wil minder belastingvoordeel: het overzicht

Michel I stond voor lagere belastingen, of hebben wij dat verzonnen? Wellicht. Hier volgt een overzichtje van de belastingverminderingen die worden teruggeschroefd onder deze nieuwe federale regering. Veel leesplezier:

1. Belastingvermindering pensioensparen: van 950 naar 940 euro (-10)
2. Langetermijnsparen: van 2280 naar 2260 euro (-20)
3. Woonbonus: van 3040 naar 3010 euro (-30)
4. Belastingvermindering passiefhuis: van 910 naar 900 euro (-10)
5. Fiscale vrijstelling spaarboekje: van 1900 naar 1880 euro (-20)
6. Maximale inbreng werkgeversaandelen: van 760 naar 750 euro (-10)
7. Maximale belastingsvermindering elektrische wagen: van 3040 naar 3010 euro (-30)
8. Belastingvermindering energiebesparende maatregelen: van 3040 naar 3010 euro (-30)

(overgenomen uit DeTijd)

De lijst is nog langer, maar we beperken ons tot dit overzicht.

Waar is de regering mee bezig? Met bepaalde belastingvoordelen terug te draaien. Dat kan billijk zijn voor ecologische nonsens zoals elektrische wagen. Op Vlaams vlak zien we hetzelfde met de zonnepanelen. De tijd van Sinterklaas is in de politiek voorbij.

De grote vraag is echter: Hoe staan we er nu voor bij de eindafrekening? Het ziet er naar uit dat de economie niet vlug aantrekt. Hierdoor dalen de overheidsinkomsten en zal nog meer geld gevonden moeten worden om de overheidskas te vullen.

Het is opvallend dat de regering de spelregels tijdens het spel aanpast. Volgens fiscalisten heeft dit nog weinig of niets te maken met behoorlijk bestuur.

Wie een grote ommezwaai verwacht onder Michel I komt stilaan bedrogen uit.