$3,5 biljoen gloednieuw geld en de consument gaat erop achteruit

Sinds 2007 heeft de Fed maar liefst 3,5 biljoen dollar in het systeem gepompt. De Amerikaanse staatsschuld is intussen opgelopen tot 18 biljoen dollar volgens de US Debt Clock. In zes jaar tijd is de Amerikaanse staatsschuld zelfs toegenomen met 80 procent. Dat is enorm. Tot 2008, in de 250 jaar dat Amerika bestaat, was de totale staatschuld opgelopen tot 10 biljoen dollar. Daar is in de laatste 6 jaar nog even 8 biljoen bijgekomen.

Toch lijkt de daaruit voortgekomen groei duur betaald als we macrocijfers mogen geloven. Het zijn geen solide groeicijfers. We krijgen voor al het geprint een groei van 2,5 procent terug. Om nog maar te zwijgen over de geloofwaardigheid van deze groeicijfers.

Als we naar de Amerikaanse middenklasse kijken, lijkt er in zijn geheel geen groei te zijn geweest. Sterker nog, de vaste lasten zijn enkel maar omhoog geschoten de afgelopen 6 jaar. Vooral de gezondheidszorg en ziektekostenverzekeringen hebben een flink gat geslagen in de bestedingsruimte van de consument. Ook de kosten voor internet- en telefoondiensten zijn aanzienlijk gestegen.

Spending Patterns

De Amerikaanse inkomens zijn minder hard gestegen dan de kosten die de Amerikanen moeten maken. Volgens de officiële cijfers kunnen we verder uitgaan van een inflatiecijfer van ongeveer 12 procent in de afgelopen 6 jaar. Ook dat hakt goed in op de koopkracht van de consument. Toch is de Amerikaanse economie sterk afhankelijk van consumentenbestedingen. Maar liefst tweederde van de economie van Amerika draait op bestedingen van de consument. Hier lijkt dus een nieuw gevaar te ontstaan.

Als al deze geldschepping van de afgelopen zes jaar heeft geleid tot matige groei, grotendeels gedragen door consumentenbestedingen, wat kunnen we de aankomende zes jaar dan verwachten zonder geldschepping en zonder het aangaan van nieuwe schulden? Zijn er dusdanige fundamentele wijzigingen aangebracht in het monetaire beleid dat de groei nu zonder het aangaan van nieuwe schulden kan voortduren?

Laten we hopen dat de daling van de olieprijs iets kan betekenen voor de Amerikaanse economie. Wellicht dat de prijsdaling een blijvend fundamentele wijziging is in het systeem dat de motor nog even soepel kan houden. Mogelijk luidt deze prijsdaling een nieuwe episode in, in deze voortdurende crisis die nu al 6 jaar speelt. Officieel is er geen sprake van een crisis maar de consument, de middenklasse, voelt duidelijk iets anders.

Bronnen:
BNR
davidstockmanscontracorner