Wie heeft de sleutel van de zilvermarkt?

Op zoek naar info over zilver waar we iets mee kunnen aanvangen voor de lange termijn, duiken we voor een tweede keer in de zilvermarkt.

Is zilver als edelmetaal nu gewoon interessant omdat de prijs is gedaald tot onder de productiekost, of wordt zilver de belegging die de komende jaren spectaculair kan presteren?

In het eerste deel van dit rapport (eventueel hier opnieuw na te lezen) kon je al lezen hoe mijnproductie en recyclage er niet voor gaan zorgen dat het aanbod van zilver de komende jaren zal toenemen.

Geen stijgend aanbod dus… Hoe zit het dan met de andere kant van de medaille, met de vraag naar fysiek zilver?

Allereerst hebben we een indianenverhaal over zilver gevonden dat we de wereld uit willen helpen. Er wordt namelijk beweerd dat de vraag naar zilver bij de productie van zonnepanelen (fotovoltaïsche cellen) de factor zal worden die zilver naar nieuwe records in prijs gaat duwen.

Helaas is daar in de effectieve cijfers over de zilvermarkt bijzonder weinig van te merken. Zelfs na de oversubsidiëring van deze sector…

Zilver wordt wel effectief gebruikt in zonnepanelen en dat verbruik steeg weliswaar met maar liefst 720% in de laatste 10 jaar (klinkt indrukwekkend)… In absolute termen stelt deze vraag vooralsnog bijzonder weinig voor, bovendien lijkt de groei voorlopig te zijn verdwenen in de sector.

In de grafiek hieronder plaatsen we het zilververbruik in zonnepanelen tegenover het (dalende en welbekende) verbruik van zilver in de fotografie. Zonnepanelen zijn met een totale vraag van 1860 ton zilver in 2014 slechts een heel kleine factor in de zilvermarkt, waar de totale vraag naar zilver 33155 ton bedraagt.

fotografie zonnepanelen

In het beste geval compenseren de zonnepanelen vandaag dus de dalende vraag uit fotografie…

De totale industriële vraag, inclusief toepassingen in elektronica en ook het tafelzilver dat vandaag nog wordt geproduceerd, is in elk geval wel belangrijk voor de zilvermarkt. Totaal bedraagt deze vraag naar fysiek zilver 20390 ton zilver per jaar.

Wanneer we vraag en aanbod naast elkaar plaatsen in de grafiek hieronder, zien we dat de vraag naar zilver de laatste jaren telkens groter is dan het totale aanbod:

vraag en aanbod

Sinds 2007 is er 24500 ton zilver meer opgenomen aan fysieke vraag naar zilver, dan het totale aanbod dat werd geregistreerd. Een situatie die natuurlijk niet tot in de eeuwigheid op deze manier kan blijven bestaan.

Dit is misschien best zichtbaar wanneer we het jaarlijkse tekort aan fysiek zilver gewoon optellen:

fysiek tekort

Het opgebouwde fysieke tekort gedurende 8 jaar, bedraagt dus 24500 ton zilver en dat is gelijk aan wat er door alle zilvermijnen in de wereld samen werd geproduceerd in het jaar 2012!

Voorraden van fysiek zilver raken ooit uitgeput, ergens moet er een evenwicht komen tussen vraag en aanbod. In 2014 was dat trouwens bijna het geval met een miniem tekort…

Maar we hadden beloofd in dit rapport te onthullen wie de sleutel in handen heeft van de zilvermarkt. Er is immers maar één groep die zal bepalen wat de prijs van zilver zal doen de komende jaren.

Deze groep zal bepalen of één van beide scenario’s werkelijkheid wordt:

  • De zilverprijs kan uiteindelijk “gewoon” opnieuw postvatten boven de effectieve “all in” productiekost. Een prijs dus rond 21 – 22 dollar, 30% hoger dus dan de huidige koersen.

ofwel

  • De prijs kan opnieuw in een echte stierenmarkt terecht komen, waar fysieke tekorten de prijs naar nieuwe records gaan stuwen.

 

We gaan de identiteit van deze groep reserveren voor het derde en laatste deel van dit rapport over zilver. We kunnen dan ook meteen aantonen welk van de twee scenario’s hierboven bijzonder veel kans maakt.

Een investering in fysiek zilver kan vandaag wel eens een heel goed idee zijn. Wie kijkt naar de prijs van een monsterbox Philharmoniker kan zien dat dit, “dankzij” de sterker wordende euro, interessanter geworden is!

Bron: Thomson Reuters