Het gaat van kwaad naar erger in Zuid-Afrika

Het zit er bovenhands op tussen de Zuid-Afrikaanse mijnbedrijven en de mijnwerkers. Dat kan u vorige week en eerder al lezen. Het sociaal overleg zit muurvast en de politiek kan de impasse niet breken.

Kortom: de Zuid-Afrikaanse mijnen zitten met een enorm probleem. Als klap op de vuurpijl komt daar nog eens een ander risico bij kijken, dat ik ook al eerder benadrukte.

Mijnwerkers willen de mijnbedrijven niet alleen treffen met sociale actie, maar ook met milieurechtszaken. Honderdduizenden mijnwerkers dagen nu 32 mijnbedrijven voor het Zuid-Afrikaans Hooggerechtshof in een aansprakelijkheidsdispuut betreffende longziekten.

Met andere woorden: er wordt een nieuw front geopend. Na de werkvloer, staan bedrijven en werknemers nu ook tegenover elkaar in de rechtbank. Dit zal zich ongetwijfeld laten voelen op de markten.

De rechtszaak gaat eigenlijk al terug tot 2012, maar de debatten werden pas deze week voor de rechter geopend.

Volgens de eisers zijn de voorbije jaren 100.000 mijnwerkers het slachtoffer geworden van TBC, longeudeem en silicosis. Longziekten die vaak te wijten zijn aan fijn mijnstof.

In Zuid-Afrika zijn mijnwerkers vier tot zeven maal oververtegenwoordigd in de statistieken van longziekten. Samen met HIV blijft TBC de belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaak voor Zuid-Afrikanen, en de grootste slokop van de sociale voorzieningen.

De goudmijnen sturen aan op de oprichting van een Fonds voor Longziekten, waaruit getroffen mijnwerkers dan vergoed kunnen worden. Zo kunnen de kosten gespreid worden over de hele sector.

In de praktijk komt zo’n fonds erop neer dat mijnbedrijven met gezondere werknemers hun ongezonde collega’s subsidiëren.

De mijnwerkers daarentegen zijn voorstander van klassieke aansprakelijkheid. Dan is men zekerder van adequate compensatie, en wordt de meerkost in procedurekosten ruimschoots vergoed.

Het zal dus een zware procedureslag worden met mogelijk desastreuze gevolgen voor de sector. Zitten we in het laatste decennium van de operationele Zuid-Afrikaanse mijnbouw?

Bron: Die Welle