Update ECB: samenvatting vergadering donderdag

Zoals verwacht veranderde Mario Draghi donderdag niets aan het monetair beleid van de ECB. De Europese Centrale Bank kondigde in maart extra stimulus aan door middel van lagere rentes en nog meer aankopen van obligaties. Vanaf deze maand starten er ook inkopen van bedrijfsobligaties met een ‘investment grade’ en op 22 juni start een nieuwe reeks aan goedkope vierjaarskredieten voor de banken (TLTRO II).

Draghi wil zich voorlopig focussen op de reeds aangekondigde maatregelen. De centrale bank heeft veel vertrouwen in haar beleid en wil de effecten ervan afwachten. Aangezien sommige zaken deze maand maar van start gaan willen ze nu nog niet extra op de pedalen gaan staan.

De ECB is trouwens iets positiever geworden over de Europese economie en verhoogde haar prognoses, zowel voor de economische groei als wat betreft de inflatie.

De groeiprognose gaat van 1,4% naar 1,6% voor dit jaar. Voor 2017 en 2018 denkt de ECB aan een groei van 1,7%.

I.v.m. de inflatie voor 2016 wordt men ook een klein beetje positiever. De prognose gaat van 0,1% naar 0,2%. In 2017 en 2018 moet de geldontwaarding dan echt van de grond komen. Voor die twee jaren wordt een inflatie verwacht van respectievelijk 1,3 en 1,6%. De doelstelling van de ECB luidt : ‘bijna maar net geen 2%’. Daar zitten we ondertussen al een paar jaar consequent onder!

Ondanks het feit dat de centrale bank donderdag duidelijk te kennen gaf niet meteen aan verdere stimulus te denken en vertrouwen te hebben in de effecten van het huidige beleid, gaan analisten er toch vanuit dat, indien de inflatie achterblijft (=zeer waarschijnlijk), de ECB nog meer uit de kast zal halen.

Anderen denken dan weer dat Frankfurt op haar limieten botst. Kan de rente nog veel lager? Ze staat nu al op 0, en de depositorente is reeds fors negatief (-0,40%). Een ander paardenmiddel waar soms over gesproken wordt lijkt weinig waarschijnlijk. Het wordt helikoptergeld genoemd maar uiteraard moeten we dit niet te letterlijk opvatten. Als men deze maatregel al neemt zal men geld overschrijven op de rekeningen van burgers om de consumptie aan te wakkeren. Het is niet de bedoeling dat het geld gewoon wordt opgepot.

bronnen :

http://www.tijd.be

http://www.bloomberg.com

foto :

Getty Images