Rusland verliest een slag… maar de oorlog is nog lang

De gecoördineerde aanval van het Westen op Rusland is een ware uitputtingsslag. De economische sancties hebben de Russische economie pijn gedaan, maar niet onderuit gehaald. De inflatie heeft miljoenen Russen in de armoede gestort, maar de verhoopte volksopstand tegen het regime blijft (voorlopig) uit. Ook de historisch lage olieprijzen hebben de Russische olie- en gasbedrijven tot nader order niet kopje onder geduwd.

Maar het water staat Rusland wel aan de lippen: Rusland zal volgend jaar namelijk één van haar twee reservefondsen liquideren om de begrotingstekorten te vullen.

Door de lage olieprijzen stapelt Russen de deficits op. De economie is vorig jaar met 3% ingekrompen, en geplande besparingen zijn hoofdzakelijk dode letter gebleven.

Voor de begroting van 2017 zal een spaarpotje van zo’n 87 miljard euro geliquideerd worden om de kosten van de moddervette Russische overheid te kunnen dekken.

Dat geld was oorspronkelijk bedoeld om de hardnekkige vergrijzing van Rusland in het komende decennium te bekostigen, maar daar zal dus weinig of niks van in huis komen.

Ondanks de lage Russische staatsschuld en de enorme internationale reserves leeft de Russische overheid boven haar stand. De aangekondigde privatisering van op de internationale markten gegeerde Russische bedrijven blijft voorlopig uit, waardoor er geen geld in het laatje komt.

Deze week besloot Gazprom overigens om haar exploraties in de Arctische wateren stop te zetten tot 2025, omdat er gewoon geen geld is om R&D te bekostigen.

Kortom: Rusland zit op zijn tandvlees. Ook al kan het land financieel-monetair tegen een stootje, als alle reserves moeten worden aangewend om het hoofd boven water te houden kan niemand ontkennen dat Rusland met een structureel probleem zit.

De Russische economie moet dringend diversifiëren en haar grote staatsbedrijven verder privatiseren. De Europeanen dringen alvast aan op een normalisering van de economische relaties en tonen interesse in belangrijke aandelenpakketten van de Russische kroonjuwelen. In de eerste plaats Gazprom, Rosneft en Sberbank.

Is dit het signaal voor de atlantistische hardliners om de economische sancties met minstens een jaar te verlengen? Rusland kan maar drie keer haar reserves aanspreken: het heeft twee spaarpotjes en dan een derde nood-parachute: de goudreserves.

In 2017 zal de haan alvast voor de eerste keer kraaien.

Bron: Reuters

Foto: mantas j photography