Verenigd Koninkrijk en Italië: veroorzakers nieuwe crisis

De crisis, die nooit tot een einde komt… Volgend jaar zal het tien jaar zijn dat het Europese continent ten prooi valt aan een financiële en economische crisis.

Ondertussen gaat het gedonder gewoon verder, zonlicht is nog niet meteen in zicht. In Zuid-Europa blijft de werkeloosheid en de schuldenberg gigantisch. Ook de bankencrisis lijkt opnieuw de kop op te steken.

Mogelijk zorgen de problemen in het Verenigd Koninkrijk en Italië voor een nieuwe bankencrisis en malaise op de financiële markten, zo voorspellen heel wat analisten.

De onzekerheid rond de Brexit zou kunnen zorgen voor een sterke daling van het Britse vastgoed, wat een huizenmarktbubbel in de hand kan werken, zoals destijds in Amerika.

In feite, puur economisch-theoretisch, hoeft dit geen ramp te zijn. De zeepbel in Groot-Brittannië, die vooral in Londen gaande is, moet vroeg of laat barsten. Dan maar liever de korte pijn!

Vooral problematisch blijkt de toestand in Italië te zijn. De grote banken zijn al enkele jaren zeer broos en staan op instorten. In feite zijn ze failliet.

De Italiaanse politieke leider, Renzi, wil nu eigenhandig ingrijpen door de bankensector te redden. De overheid zou massaal problematische leningen (non performing loans) overkopen.

Echter, de Europese Commissie moet hier niet van weten, aangezien het hier gaat om politieke bail outs, wat verboden is sinds de jongste crisis.

Italië rent dus richting een grote crisis. Griekenland was klein bier vergeleken met welke storm er in de Laars nu zit aan te komen.

Een extra crisis in Italië – en eventueel in het Verenigd Koninkrijk – zal het einde betekenen van de Eurozone en mogelijk van de hele Europese Unie.

Bron: Financial Times, CNBC