Wisselvallig ING in moeilijke tijden

ING België-Lux kwam voor de dag met de halfjaarsresultaten. Net als het weer deze zomer worden we er niet warm of koud van. We zien vooral wisselvalligheid met opklaringen.

De bank spreekt over “aanzienlijke groei in regelgevende kosten in moeilijke marktomstandigheden”. Wat betreft de ‘marktomstandigheden’: Hierbij gaat het om de lage rentestanden die de rendabiliteit van financiële instellingen onder druk zetten.

Ook de verstrengde Basel-regels en de bankentaksen die de Belgische Regering heeft opgelegd, maken het voor de kredietverleners moeilijker om snel winsten te maken.

De kredietportefeuille groeide met 4,4 miljard euro (5%) in de eerste jaarhelft. De toename van de deposito’s was kleiner (+1,1 miljard, 1%). Hierbij verwijst ING opnieuw naar het klimaat van extreem lage rentes.

ING Be-Lux zag heel wat nieuwe klanten toestromen. 10.000 nieuwe actieve cliënten kwamen er van januari tot juni 2016 bij. Toch zien we dat de winst voor belastingen afneemt met 5%.

De totale inkomsten van ING BeLux kenden een lichte daling qua totale inkomsten tot 1,6 miljard euro, een daling met -6% vergeleken met de uitzonderlijk hoge inkomsten die werden geboekt tijdens de eerste helft van 2015.

“Dit resultaat is vooral te wijten aan een sterke volatiliteit op de financiële markten, alsook mede door een daling van het aantal inschrijvingen in investeringsproducten.

De belastbare winst bedraagt 588 miljoen euro in de eerste jaarhelft. ING wijst er op dat de kostenbasis aanzienlijk beïnvloed wordt door de toenemende bankentaksen die een gat van 200 miljoen euro sloegen (+39%).”

Wel heeft de bank intern gesnoeid. Er is een daling van de kostenstructuur met 6%. “De uitgaven van ING Belux bedroegen 904 miljoen euro, een daling ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015 door eenmalig verkregen kostenbesparingen (…) dankzij een voortdurend strikt kostenbeheer, resulterend in lagere personeels- en inkoopkosten.”

Bron: Financial Key Figures, ING