VS versoepelt sancties tegen Rusland. Waar wacht Europa op?

Eindelijk nog een goed nieuws: de VS bouwt de importheffingen op Russische synthetische meststoffen af.

Die importheffingen van maar liefst 253.98% werden in 2010 afgekondigd als anti-dumpingmaatregelen tegen de spotgoedkope, gesubsidieerde Russische kunstmeststoffenindustrie.

Voorlopig wordt enkel het ammoniumnitraat van één bedrijf ontheven, Uralchem. Tegen twee andere bedrijven, Eurochem en Akron, loopt nog een onderzoek.

Met deze beslissing wil de huidige Democratische president Obama de landbouwsector ter wille zijn. Noch Hillary, noch Trump lijken de noodlijdende Amerikaanse agro-industrie te kunnen charmeren. Daar Hillary voorstander is van strengere milieunormen en ambitieuze klimaatmaatregelen, moet zij wellicht met meer middelen en concessies over te brug komen.

Voor de Amerikaanse boeren is deze beslissing alvast een goede zaak: de markt van de meststoffen is ondanks de protectionistische maatregelen bijzonder competitief. Minder protectionisme betekent dat de kosten voor de boeren kunnen dalen, en dat de huidige spelers zullen moeten innoveren om hun marktaandeel te behouden.

Ook de voor de Russische economie is deze beslissing welgekomen: Rusland moet haar economie dringend moderniseren en diversifiëren om minder afhankelijk te worden van de olieprijs, en moet dringend de werkgelegenheid en koopkracht aanzwengelen. Goede relaties met de enorme Amerikaanse agro-industrie zijn dus een waardevol goed.

Globaal genomen is dit een belangrijk economisch signaal: er is wel degelijk een grote vraag naar Russische meststoffen en een stuk minder naar bijvoorbeeld Indische. Dit is een belangrijke prikkel voor de sector en investeerders dat er groeikansen zijn in deze sector.

Voorzichtigheid is echter geboden: er staat de VS in principe niks in de weg om na de verkiezingen de heffingen opnieuw in te voeren. De lobby van de Amerikaanse chemische bedrijven is namelijk bijzonder sterk. Dit kan eventueel de campagne van Trump, die van het behoud van Amerikaanse jobs binnen de landsgrenzen het speerpunt van zijn campagne heeft gemaakt, een nieuwe boost geven.

Tenslotte bewijst dit de relativiteit van de economische sancties tegen Rusland. Terwijl de VS aanstuurt op een verlenging van de economische sancties lijkt het toch steeds meer ruimte vrij te maken voor hernieuwde economische relaties. Het is immers onwaarschijnlijk dat deze saaie fiscale maatregel de Westerse media haalt.

Dit is wel een belangrijk wapenfeit voor de noodlijdende Europese industrie en agro-sector, die kreunt onder de waanzinnige economische sancties. Als Washington, die ons de sancties dicteerde, er zelf een loopje mee neemt, wat staat ons in de weg hetzelfde te doen?

Bron: Targetted News, Kommersant

Foto: eutrophication&hypoxia