China krijgt geen harde landing

De Chinezen zouden er economisch slecht voorstaan. Dat werd algemeen aangenomen in de afgelopen maanden. De consumptie en economische groei zouden tegenvallen.

In augustus kwamen heel wat cijfers boven waaruit blijkt dat het gevaar op een ‘harde landing’ voor China is afgewend. Op zijn minst op korte termijn dan toch.

Christine Lagarde, de Managing Director van het Internationaal Monetair Fonds, laat weten dat China in het afgelopen jaar heel wat hervormingen heeft doorgevoerd. Hervormingen die de economie ten goede komen.

Een stabilisatie van de Chinese economie lijkt dan ook meer dan waarschijnlijk. Terwijl heel wat groeicijfers in de wereld naar omlaag werden bijgesteld, verhoogt het IMF licht de verwachtingen voor China.

De groei in China bedroeg in het afgelopen jaar 6,7 procent. Opvallend is dat de groei vooral te danken is aan (binnenlandse) consumptie.

China vindt steeds meer een nieuwe balans. Een verschuiving van vervuilende industrie richting een consumptiemaatschappij.

Als we de cijfers van het BBP opsplitsen naar sectoren komt deze evolutie beter tot uiting. De primaire sector (landbouw en visserij) nam in het afgelopen jaar af met 11 procent.

Deze sector wordt dus steeds minder belangrijk binnen het geheel van het Chinese Bruto Binnenlands Product.

De secundaire sector (industrie) nam toe met 3,2 procent. Absolute stijger is echter de tertiaire sector (diensten) met een aanwas van 7,6 procent op jaarbasis.

Met een inflatiecijfer van 1,2 procent op jaarbasis, zit het met het afremmen van de geldontwaarding overigens ook wel snor.

Bron: China Daily, IMF, Beijing Bureau of Statistics