Zwitserse centrale bank heeft nu meer aandelen Facebook dan Zuckerberg zelf!

De creatieve monetaire experimenten veroorzaken steeds vreemdere situaties. Na de negatieve rente die bepaalde banken al aanrekenen, bezit de Zwitserse centrale bank nu al meer Facebookaandelen dan Marc Zuckerberg zelf.

Al moeten we dat nuanceren, we hebben het over aandelen die verhandeld worden op de beurs. Zuckerberg houdt via een speciale klasse aandelen de controle over zijn bedrijf stevig in handen.

Maar het nieuws toont aan hoe centrale banken hun mandaat steeds ruimer interpreteren.

De taak van een centrale bank is doorgaans het zoeken naar de perfecte mix van prijsstabiliteit en werkgelegenheid… bevoegdheden die ze steeds verder overschrijden.

De meeste centrale banken kunnen ondertussen gerust hefboomfondsen genoemd worden. Met geld dat ze uit het niets creëren kopen ze allerlei activa op.

Bij gebrek aan alternatieven (de obligatiemarkt wordt al voor het grootste deel gecontroleerd door centrale banken) wagen ze zich daarbij steeds vaker op de aandelenmarkt.

In de laatste 12 maanden alleen al steeg het bedrag geïnvesteerd in aandelen tot 127 miljard Zwitserse frank (€116 miljard).

€664,5 miljoen daarvan stopte de bank in op de beurs verhandelde Facebookaandelen. Dat is €260,6 miljoen meer dan Marc Zuckerberg zelf bezit!

Na de obligatiemarkt, wordt nu dus ook de aandelenmarkt gesocialiseerd. Eerder schreven we al dat de Japanse centrale bank reeds 52% van de Japanse ETFs bezit.

We overdrijven dus niet: de centrale banken zijn de economie aan het socialiseren en doen dat zonder blozen.

De situatie zal enkel verergeren. Want wat één centrale bank doet wordt al snel gekopieerd door alle andere.

Als dit zo verder gaat mogen we ons verwachten aan een zogenaamde crack-up boom. Een situatie waarin de beurs stijgt niet omdat het goed gaat met de economie, maar omdat de centrale banken alsmaar meer geld drukken.

Wat enkele jaren geleden enkel leek te kunnen gebeuren in Venezuela of Argentinië, lijkt nu ook bij ons stilaan vorm te krijgen…

Bron: NYT
Foto: Brian Solis