Inflatie Eurozone wat hoger!

De inflatie in de Eurozone liep in september op tot 0,4%. Goed nieuws voor de ECB. De doelstelling van ‘net geen 2%’ blijft wel veraf.

Vrijdag werd door het statistiekbureau Eurostat een eerste schatting voor de stijging van de consumentenprijzen in de Eurozone (september) gepubliceerd.

In augustus bedroeg de inflatie nog 0,2%. Dat is nu verdubbeld tot 0,4%. De doelstelling van de Europese Centrale bank is echter ‘net geen 2%’. Deze is dus nog helemaal niet in zicht.

Een belangrijke oorzaak voor deze verbetering is de stabilisatie, lichte stijging van de olieprijzen. Als we de kerninflatie bekijken, waaruit de volatiele energie- en voedselprijzen zijn weggehaald, was er een lichte daling tot 0,8%.

Nu rijzen verschillende vragen omtrent deze inflatie:

  • Wat doen de olieprijzen in de (nabije) toekomst? Er werd een productieplafond ingesteld door de OPEC-landen maar door experts werd dit al meermaals in vraag gesteld. Verschillende landen doen niet mee en de productie liep erg hoog op in aanloop naar de beslissing.
  • Een grote concurrentieslag is aan de gang tussen retailers, wat resulteert in lagere prijzen. Dit kan ook druk gaan zetten op de prijzen.
  • Er trad een verdubbeling op van de inflatie in september. Zet dit zich door? Is het deflatiegevaar op zijn minst geweken?

Verder nog vragen rond wat de ECB zal doen:

  • Ziet de Europese Centrale Bank een noodzaak om nog verdere stimuleringsmiddelen te voorzien? Nog langere tijd obligaties aankopen en/of voor grotere bedragen? Nog lagere rentetarieven?
  • Misschien houdt de ECB wel rekening met de banken/verzekeraars? Deze ondervinden zware problemen door de lage rentes. Zeker met de perikelen rond Deutsche Bank zouden de centraal bankiers toch wat voorzichtiger kunnen zijn.

bronnen:

KanaalZ

Iex.nl

Eurostat

foto:

Hannelore Foerster / Getty Images