Van speculatietaks naar algemene beurstaks

Dat de speculatietaks een on-ding is, dat wisten we al langer. De handel in aandelen op de Belgische markt is sterk gedaald, sinds de Regering Michel met deze extra belasting voor de dag kwam.

De Federale Regering bekijkt nu de mogelijkheden om de omstreden belasting bij te sturen, of geheel af te voeren, zo meldt DeTijd.

De taks is sinds januari 2016 van kracht en heeft tot doel speculatie tegen te gaan. Wie zijn aandelen, opties of warrants binnen het half jaar verkoopt, betaalt bijkomend 33 procent op de gemaakte meerwaarde.

Probleem? De belasting brengt geen geld op voor de staatskas. De handel stort in, waardoor de taks slechts 17 miljoen heeft opgebracht tot dusver en er anderzijds een verlies is van zo’n 70 miljoen euro.

Het netto-effect is negatief door de daling van het aantal transacties. Ondertussen heeft de overheid een begrotingstekort dat tegen de 3 procent van het BBP aanzit.

Afhankelijk van de berekeningen moet tussen de 2,5 à 4,5 miljard euro gezocht worden. Aangezien de speculatietaks niets opbrengt (in tegendeel) overweegt de regering de belasting af te voeren.

Maar, dit is alles behalve reden om van blijdschap in de lucht te springen. De invoering van een algemene transactietaks zou namelijk overwogen worden.

Een verhoging van de bestaande beurstaksen met bijhorende harmonisering voor de taksen op alle soorten beleggingsinstrumenten wordt zo denkbaar. Het is nog maar de vraag of de belegger dan beter af is.

In haar zoektocht naar vers geld, zullen nog meer nieuwe belastingen ingevoerd worden, of reeds bestaande taksen verhoogd.

Zo wordt, in kader van de begrotingsbesprekingen, sinds enkele dagen gesproken over het extra belasten van o.a. tweede verblijven.