Blockchain gaat bijzondere toekomst tegemoet

Foto: Flickr

Blockchain, de technologie achter crypto-valuta’s als bitcoin, wordt niet alleen onderzocht door verschillende grote financiële marktpartijen. Ook het Amerikaanse ministerie van Defensie is geïnteresseerd in de techniek.

Het Department of Defense is zelfs actief bezig met de techniek om te kijken of het gebruikt kan worden om militaire computersystemen veiliger te maken, inclusief die systemen die gebruikt worden voor de beveiliging van Amerikaanse kernwapens.

Het Defense Advanced Research Projects Agency – ook wel DARPA, het agentschap dat onder andere aan de basis staat van het internet – is aan het bestuderen of de blockchain-technologie beter beveiligde militaire netwerken kan creëren, zodat militaire systeem-administrators een beter idee kan worden gegeven of er met een netwerk of database is geknoeid.

In september kregen de bedrijven Galois en Guardtime Federal gezamenlijk 1.8 miljoen dollar van DARPA om dat te onderzoeken.

Galois is een bedrijf dat gespecialiseerd is in onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technologieën die grote informaticavraagstukken op kunnen lossen.

Guardtime Federal is een bedrijf met meer dan 100 cryptograven, ontwikkelaars en veiligheidsexperts met veel ervaring in het verdedigen van netwerken tegen zogeheten nation-state attacks.

Programma-manager bij DARPA Timothy Booher:

Whenever weapons are employed … it tends to be a place where data integrity in general is incredibly important. So nuclear command and control, satellite command and control, command and control in general, [information integrity] is very important

Gesimplificeerd is een blockchain een gedecentraliseerd grootboek dat gegevens bijhoudt in een database of netwerk. Vervolgens hecht het een unieke code (block) aan bepaald stukje gegeven (actief) dat bewaakt dient te worden.

Telkens wanneer het wordt bekeken of gewijzigd ontvangen alle geautoriseerde gebruikers met toegang tot het actief nieuwe blocks. Het betreft een update als het ware, met de nieuwste informatie. Elk block is geketend aan een ander block, vandaar de naam blockchain.

Hoewel de technologie niet kan voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot een netwerk, kan het wel alarm slaan wanneer onbevoegde gebruikers zijn binnen gedrongen of proberen zaken te veranderen.

Elke wijziging in het netwerk wordt automatisch doorgegeven aan geautoriseerde gebruikers. Wanneer zij een aanpassing doen worden de nieuwe gegevens door iedereen geaccepteerd. Wanneer dit niet zo is worden gegevens geweigerd.

In militaire context zou de blockchain-technologie gebruikt kunnen worden achter de traditionele internet beveiligingsprogramma’s, zoals beveiligde netwerken.

Wanneer iemand erin slaagt om op een of andere manier toegang te krijgen tot een beveiligd netwerk, kan de blockchain er voor zorgen dat diegene geen veranderingen aan kan brengen.

Dat is natuurlijk zeker zo handig in het geval een hacker het commando en de controle over nucleaire codes zou willen overschrijven.

Het vooruitzicht, dat het Amerikaanse leger met behulp van blockchain kritische gegevens zou kunnen beveiligen, zou een ware manie kunnen veroorzaken voor de technologie, buiten de huidige interesse vanuit de financiële wereld.

Bedrijven hebben tot nu toe vooral gekeken naar de financiële applicaties van de blockchain maar informatiebeveiliging is een redelijk nieuwe en bijzonder grote markt.

Informatiebeveiliging was vorig jaar goed voor 75 miljard dollar, en volgens prognoses door marktonderzoeksbureau Gartner zal die markt in 2019 hoogstwaarschijnlijk goed zijn voor 108 miljard.

Bronnen: Quartz, Galois, Gartner, Reuters