Heropleving Eurozone kan niet sneller door gebrek aan uitgaven consumenten

De heropleving van de Eurozone gaat op dit moment allesbehalve zo snel als in de Verenigde Staten. De reden voor dit alles is echter zeer moeilijk te wijzigen en kan niet eenvoudigweg opgelost worden door de ECB.

De tragere groei is vreemd genoeg niet te verklaren door een gebrek aan investeringen. Ironisch genoeg is het huidige niveau aan investeringen zelfs onhoudbaar op termijn door het gebrek aan bestedingen van de consumenten.

Deze opvallende conclusie werd vrijdag voorgesteld door de Europese Centrale Bank. Dit gaat volledig in tegen de situatie aan de overzijde van de Atlantische Oceaan waar de consumentenuitgaven over het algemeen hoger liggen. Op langere termijn beperkt dit de investeringen waardoor de Eurozone het verschil met de Verenigde Staten nog verder ziet groeien.

Dit probleem werd reeds eerder vastgesteld waarbij de Europese Commissie in 2014 het zogenaamde “Juncker-plan” voorstelde. Onder meer in Duitsland, de grootste economie van Europa, bedraagt het verschil ongeveer 120 miljard Euro. Een enorm verschil wat op termijn problemen zal veroorzaken.

In het verleden werden ook periodes van recessies doorgemaakt en vervolgens periodes van herstel waarbij er echter een minder groot verschil merkbaar was tussen de groei in de consumentenbestedingen en de groei aan investeringen. Deze maal is het verschil echter merkbaar groter waarbij de consumenten slechts 4,1% meer uitgeven en de investeringen op een zelfde moment 7,7% stijgen.

Dit alles is dan ook van het grootste belang voor de Europese beleidsmakers. Het huidige niveau aan investeringen is slechts vol te houden als ook de uitgaven van de consumenten stijgen (dit gekoppeld aan het consumentenvertrouwen). Door de focus in een te grote mate te leggen op investeringen door onder meer de ECB zijn beide parameters uit elkaar gegroeid.

Een kanttekening bij dit alles is echter wel als het consumentenvertrouwen en de bijhorende uitgaven op een gezonde manier tot stand komen. Een gegeven wat in de Verenigde Staten vaak wordt vastgesteld en in de loop der jaren ook in Europa is ontstaan is het kopen op krediet. Dit bevordert inderdaad de uitgaven, helaas wel gefinancierd door middelen welke op dat moment niet beschikbaar zijn. Een gevolg hiervan zijn hoge schulden waardoor de consumenten amper nog ademruimte hebben.

Op het moment dat er een nieuwe recessie ontstaat, welke statistisch gezien vrij nabij is, zijn deze consumenten de eerste die in de problemen komen. Aangezien deze problemen vroeg of laat bij de overheid terecht komen is dan ook de vraag als niet eerder de investeringen moet geremd worden in plaats van de consumenten uitgaven te verhogen.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com