Het Grote Pensioenbedrog

Jef Vuchelen en Mark Scholliers komen met een nieuw boek voor de dag. Bij Uitgeverij Van Halewyck verscheen recent ‘Het Grote Pensioenbedrog: Hoe uw pensioen op drijfzand is gebouwd’.

Aan de hand van tien stellingen leggen de economen bevattelijk uit dat drastische ingrepen onontkoombaar zijn. Het huidige systeem van wettelijke pensioenen is onbetaalbaar.

Vuchelen en Scholliers wijzen met de vinger naar de politiek, die steeds de problemen heeft geminimaliseerd. Er is nood aan structurele en drastische oplossingen, geen gebroddel in de marge.

Concreet geloven de auteurs van het boek niet dat de pensioenproblematiek opgelost zal worden door een verhoging van de officiële pensioenleeftijd. Immers, haast niemand werkt in realiteit tot zijn 65. Een verhoging tot 67 verandert daar dus weinig aan.

Het is de effectieve pensioenleeftijd die omhoog moet. Eveneens blinkt onze arbeidsmarkt uit in een ongezien gebrek aan flexibiliteit. Daar ligt het grote probleem.

Migratie zal niet helpen om de pensioenen betaalbaar te houden. Het gros van de migranten is immers niet of laaggeschoold en kosten de sociale zekerheid extra geld, in plaats van dat ze opbrengen.

Zelfs indien migranten zouden werken, dan nog biedt dit volgens Scholliers en Vuchelen geen duurzame oplossing. Immers, vroeg of laat gaan ook die migranten met pensioen. Wat is dan de oplossing? Nog meer migranten invoeren… dit kan niet eindeloos doorgaan.

Wat moet er dan wel gebeuren? Ten eerste zullen de wettelijke pensioenen (1ste pijler) voor een deel naar omlaag moeten. Ten tweede willen de economen het aanvullend pensioen verplicht maken voor elke werknemer (2e pijler).

De 1ste pijler blijft een repartitiestelsel, gestoeld op solidariteit tussen de generaties. De 2e pijler moet een kapitalisatiestelsel worden.

Wie zeker wil zijn van zijn oude dag, moet daarnaast inzetten op een 3e en 4e pijler. Individueel beleggen, aandelen verwerven, inleggen in pensioenfondsen… en vooral risico durven nemen. Het is de enige manier om later een deftig pensioen te kunnen verwerven.

“Het grote pensioenbedrog” – Mark Scholliers & Jef Vuchelen (Van Halewyck, 2016)
“Uw pensioen onder vuur? Vecht terug!” – Mark Scholliers & Jef Vuchelen (Pelckmans, 2014)