Inflatie, een magisch wapen?

Inflatie, het lijkt een gegeven uit het verleden waarbij de jonge generatie nog amper weet heeft van een inflatie hoger dan enkele procenten. Nochtans is een gestuurde inflatie een enorm krachtig instrument indien dit kan aangewend worden door beleidsmakers.

Europa kende de afgelopen jaren een enorm lage inflatie en zelfs deflatie waarbij de ECB er alles aan doet om deze terug naar de 2% grens te krijgen. Analisten voorspellen dat dit langzaam terug lijkt te lukken waarbij onder meer het Verenigd Koninkrijk de komende jaren zelfs een inflatie van 4% kan kennen en de Verenigde Staten ongeveer 2%. In Europa kan dit iets langer duren al zijn er wel bemoedigende signalen dat dit alles terug mogelijk lijkt te worden.

In tegenstelling tot verleden zal een hogere inflatie echter protest opwekken bij de bevolking die hogere prijzen absoluut niet meer acceptabel vindt. Nochtans was dit in de jaren ’70 een dagelijks gebeuren tijdens de oliecrisis. De lonen stegen in Europa grotendeels mee waardoor dit alles acceptabel leek.

Het grootste voordeel aan het verhogen van de inflatie is de enorme kracht van dit economische instrument. Indien dit gestuurd kan worden heeft dit namelijk invloed op alle financiële transacties, ongeacht waar deze zich bevinden. In tegenstelling tot belastingen, vermogenstaksen of de BTW zijn alle zaken hier aan onderhevig. Ook de verborgen fortuinen op rekeningen in andere landen kunnen hier niet aan ontsnappen. Dit uitgezonderd beleggingen in edelmetalen welke stijgen in waarde om de inflatie te compenseren.

Eén van de zaken welke door een verhoogde inflatie kan bereikt worden is het verlichten van de schuld. Deze is doorgaans in absolute cijfers waardoor een stijging van de inflatie ervoor zorgt dat deze dragelijker wordt. In relatieve cijfers zal deze namelijk een lager deel uitmaken van de totale kost.

Specifiek voor Europa zou dit betekenen dat de schuld kunstmatig kan verlicht worden waardoor landen terug meer ademruimte krijgen. Dit ten koste van de rijkdom van de bevolking welke minder kan consumeren met hetzelfde spaargeld. In België wordt dit grotendeels gecompenseerd door de indexaanpassingen al zijn niet alle zaken opgenomen in de indexkorf.

Voor alle personen en/of bedrijven welke nog een lening openstaan hebben is een inflatie eveneens goed nieuws. Ironisch genoeg is dit nog een bijkomende verlichting bovenop de al lage rentes. Voor huiseigenaars zou dit betekenen dat de historisch lage rente nog wordt aangevuld door een dalend kostprijs op het totale inkomen. Het beste van twee werelden voor degene die erin slaagden om leningen te verkrijgen.

Voor een andere bevolkingsgroep is dit des te harder om te verwerken aangezien leningen volop werden geweigerd indien er geen voldoende hoog inkomen kon bewezen worden de afgelopen jaren. Hierdoor is dit opnieuw een voordeel voor de rijkere klasse wat de ongelijkheid nog meer vergroot.

Voor de economie in het algemeen is een hogere inflatie onontbeerlijk. Zonder deze inflatie lijkt het onmogelijk om nog ooit de enorme schuldenberg weg te werken. Als dit tijdig kan gedaan worden is echter een ander paar mouwen. Bij een volgende financiële crisis zal deze schuldenberg namelijk in de weg staan om grote financiële ingrepen te doen waardoor deze crisis voor de volle 100% zal moeten uitgezweet worden.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com