Klassieke hedgefondsen kunnen beloftes niet meer nakomen

Sinds de financieel-economische crisis in volle hevigheid alles en iedereen naar omlaag trok (tussen 2007 en 2009), presteren hefboomfondsen zwak.

Beleggers trokken door de lage rendementen, dit jaar al voor meer dan 50 miljard dollar weg uit hedgefondsen. Verklaring? De centrale banken hebben met hun extreem lakse monetaire politiek de rol van de markten overgenomen.

Het is al van voor de crisis geleden (2008) dat hefboomfondsen er nog in sloegen om de aandelenkorf van de S&P500 te kloppen. Ieder jaar presteert de aandelenverzameling van S&P beter.

De Hedge Fund Research Composite Index staat dit jaar op een rendement van dik 4 procent. De S&P500 klimt in 2016 – vooralsnog – tot boven 10 procent. Een enorm verschil.

Het jarenlang zwak presteren, bracht zakenblad The Economist er toe om te durven spreken over’high-profile hedge fund meltdowns’.

Dit jaar verdwenen al meer dan 500 fondsen, zo weet De Tijd. Sinds 2008 is er zo’n kaalslag niet meer gezien.

De rendementen op hefboomfondsen (10 jaar) – ongeacht de soort van toegepaste strategie – zijn sinds 1999 alleen maar gedaald.

Bijkomend probleem, is het gegeven dat de hefboomfondsen ook hoge werkingskosten (allerhande ‘fees’) aanrekenen. Die moeten dan nog eens afgetrokken worden van de geboekte winsten, waardoor netto nog minder overblijft.

Is er dan geen licht aan het einde van de tunnel? Volgens Alain De Coster (ABS Invest) is het antwoord dubbel:

Ja, omdat de slechtst presterende fondsen de markt verlaten en zodoende enkel de betere fondsen overblijven.

Ja, omdat de rol van de centrale banken stilaan is uitgespeeld (de monetaire versoepeling kan niet eeuwig door blijven gaan). Dan komen op termijn de markten dus terug aan zet.

Neen, de centraal bankiers hebben door hun QE een heel instabiel klimaat gecreëerd waardoor nieuwe zeepbellen kunnen ontstaan op de financiële markten die mogelijk uitmonden in een verse financiële crisis.

Bron: The Economist, Bloomberg, De Tijd, Business Insider