Bankgeheim is dood. Fiscus krijgt 49.000 nieuwe namen uit Luxemburg

De Belgische fiscus verkreeg plots de namen van 49.000 landgenoten die bankrekeningen hebben in het Groot-Hertogdom Luxemburg. Nooit eerder in de geschiedenis van de Belgische belastingdiensten gebeurde er zo’n grote lek.

Op 30 september kwam de fiscus in het bezit van een hele boel data. Deze giga hoeveelheid aan gegevens werd doorgespeeld via Duitsland.

Het waren de belastingdiensten bij de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) die alarm sloegen. Zij hadden een deal op poten gezet met een (s)pion binnen het Groot-Hertogdom.

Deze voormalige medewerker van de Luxemburgse staatsbank, Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE), verkocht voor 5 miljoen euro allemaal data aan de Duitse fiscus. De Duitsers schonken vervolgens de lijst van namen aan, onder andere, de Belgische collega’s.

Het ‘bewijsmateriaal’ kan een massale groep Belgen in het buitenland, die zich bezondigen aan agressieve belastingontwijking of belastingontduiking, in de problemen brengen.

Vraag is of de BBI deze data wel mag gebruiken. Het gaat hier juridisch mogelijk om een vorm van heling.

Hoe ver mag een klokkenluider gaan? Is het bankgeheim dood?

De ‘whistleblower’ in Luxemburg had deze private gegevens hoogst waarschijnlijk niet mogen lekken/doorverkopen. De klokkenluider, van zijn kant, zal zich beroepen op het ‘dienen van het maatschappelijke belang’ waarbij geheimhouding en privacy van ondergeschikt belang is.

De deelstaatregering in Noordrijn-Westfalen heeft trouwens niet alleen gegevens doorgespeeld aan België. In totaal gaat het hier om een lijst van maar liefst 150.000 gevallen. Het betreft hier klanten afkomstig uit niet minder dan 19 Europese lidstaten.

Johan Van Overtveldt, de Belgische Minister van Financiën, laat weten dat hij van plan is een speciale werkgroep in het leven te roepen die zich over dit nieuwe dossier rond (mogelijke) belastingontduiking moet gaan buigen.

Bron: Der Spiegel, De Tijd