Iraanse relaties met USA dreigen te verzuren, desondanks is Iran winnaar

Iran lijkt één van de landen te worden die niet bepaald goede relaties met de Verenigde Staten zal ondervinden de komende jaren. De vraag is echter als dit nog veel uitmaakt na het opheffen van de sancties enkele jaren geleden. Het land groeit volop en ziet zijn macht snel aangroeien, dit ten koste van buurlanden zoals Saoedi-Arabië.

Iran werd sinds 1979 als paria aanzien binnen de internationale gemeenschap na de Iraanse revolutie waarbij het land terug plooide op een streng Islamitisch bestuur. Na het opheffen van de sancties enige tijd geleden verkreeg Iran opnieuw normale relaties (of toch grotendeels).

In tegenstelling tot Europa bleven er echter nog steeds restricties van kracht vanuit de Verenigde Staten welke onder het bewind van Trump mogelijks nog kunnen aangescherpt worden. Desondanks deze mogelijke problemen is Iran uitgegroeid tot een moderne en stabiele staat in het Midden-Oosten. Of liever gezegd het verkrijgt opnieuw de status van wat het ooit was, namelijk het Perzische rijk.

Iran bezit naast een enorme oliereserve ook een groeiende industrie, een goedopgeleide bevolking en een enorm groeipotentieel. In tegenstelling tot buurland Saoedi-Arabië is de economie er meer gediversifieerd en gezonder. Ook de overheid zorgt voor een stabiel en enigszins investeringsvriendelijke klimaat waarbij de grote militaire capaciteit ervoor zorgt dat het land een baken van stabiliteit vormt voor de gehele regio.

Waar Trump pleit voor het opnieuw instellen van sancties tegen Iran is dit in de praktijk zeer moeilijk haalbaar. Dit zou tevens goedkeuring moeten verkrijgen van andere partners waar de wil om deze door te voeren bijzonder laag is. Een mogelijke sanctie kan zijn om het land de toegang tot dollartransacties te ontzeggen al maakt dit in de praktijk niet veel meer uit. Iran kan gerust overschakelen op de Euro om olietransacties af te handelen wat in Europa enkel wordt toegejuicht.

Diverse grote producenten hebben de afgelopen jaren enorme contracten afgesloten waaronder Boeing, Airbus, maar ook olieproducenten en andere bedrijven. Indien de Amerikaanse bedrijven opnieuw de toegang worden ontzegd door Trump, dan zullen Europa, Azië en Rusland met de kroonjuwelen gaan lopen.

De gediversifieerde Iraanse economie zorgt er tevens voor dat een lage olieprijs minder problemen veroorzaakt dan in andere landen. Het olieaandeel maakt slechts 16% van het Iraanse GDP uit, dit gevolgd door handel en toerisme (15%), vastgoed (14%), verwerkende industrie (13%), bouwnijverheid (10%), transport en communicatie (9%). Landbouw komt zelfs op de laatste plaats met een aandeel van 8%.

Deze cijfers tonen duidelijk aan dat Iran een moderne economie is geworden, zelfs tijdens het gebukt gaan onder de Amerikaanse sancties. Nu de sancties opgeheven zijn is het land opnieuw een sterke regionale macht met groeipotentieel. Met een huidige groeipercentage van 4,5% is er reeds een inhaalbeweging gaande, met die verstandhouding dat dit percentage snel kan stijgen als alle onderhandelde contracten uitgevoerd worden binnen enkele jaren.

Iran wordt ook door de Verenigde Staten als gelijkwaardige partner beschouwd in onder meer Syrië waar het ook een militair aandeel levert ten opzichte van IS/Daesh. Het land zal niet opnieuw de status van paria aanvaarden binnen de internationale gemeenschap. Waar enkele decennia geleden het Westen nog oppermachtig was, is dit ondertussen sterk gewijzigd. Iran kan dan ook snel aansluiting vinden bij onder meer Rusland en China waardoor een nieuw isolement uitgesloten lijkt.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com