Vlaamse Begroting heeft plots tekort van 1 miljard euro

Nadat de Belgische Federale Overheid duchtig in de problemen kwam op financieel en economisch vlak, is het nu de beurt aan de Vlaamse deelstaat.

De Vlaamse Regering, onder leiding van Geert Bourgeois (N-VA) dweept graag met haar zogenaamde ‘goede bestuur’. De Vlaamse begroting zou in evenwicht zijn, zo werd beweerd aan het einde van september.

Daar blijkt echter niets van te kloppen. Het Rekenhof heeft de boeken nog eens nagekeken en komt tot een kei harde analyse. Voor volgend jaar is er plots een gat van 1 miljard euro. Wie zal dat betalen?

De verklaring ligt voor de hand. De regering heeft zich rijk gerekend en stelde de zaken te rooskleurig voor. Inkomsten werden te hoog ingeschat en bepaalde uitgaven werden niet opgenomen in de begroting. Of zoals het in jargon zo mooi heet: “foute hypotheses inzake onderbenutting van uitgaven en een overrealisatie van de ontvangsten.”

Het Rekenhof volgt op die manier een analyse die wij maanden geleden hier bij Beurs.com al maakten: Uitgaven als de Oosterweel-verbinding (120 miljoen) zijn wel degelijk een kost en moeten uiteraard in de begroting.


De Vlaamse schuldenberg zal eind volgend jaar oplopen tot meer dan 25 miljard euro.

Dit Vlaamse tekort komt nog eens bovenop het tekort van de Waalse overheid én het gigantische gat dat zich federaal voor doet. Het Federale begrotingstekort zit nog steeds rond de -3% van het Bruto Binnenlands Product.

Om de tax-shift te financieren moet tegen 2019 nog eens extra 3 miljard worden gevonden aan inkomsten. In totaal moet de komende jaren nog voor zo’n 9 miljard (structureel) bespaard worden.

Het mag wel duidelijk zijn dat de huidige discussie die N-VA, MR, OpenVld en CD&V over de bedrijfsbelastingen voeren, een schertsvertoning is. De vennootschapsbelasting verlagen zou namelijk voor nog meer tekorten zorgen.

En zo kabbelen deze regeringen verder. En blijft de bevolking wachten op een sociaal-economische ommezwaai, die er waarschijnlijk nooit zal komen.

Bron: Knack, Trends, VRT