EU tikt België op vingers voor slechte begroting

Dat de Belgische begroting een hoop rommel is, dat wisten we al langer. Nu blijkt ook de Europese Commissie tot die vaststelling te zijn gekomen. De EU kraakt de rekeningen volledig af.

Het tekort van de Federale Staat blijft rond 3% van het BBP hangen. Dat is net de grens waarbinnen lidstaten in de Eurozone moeten blijven. Nu is het geen ramp dat België op het strafbankje van de EU komt.

Niet omdat de problemen waar de Commissie op wijst overroepen zouden zijn. Wel omdat de EU altijd blaft maar nooit bijt. Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië, Griekenland, Duitsland… ze horen allemaal in het klasje thuis van ‘probleemleerlingen’. Echter, de aanbevelingen van de EU blijven aldoor zonder gevolgen.

Toch is de analyse van de EU correct. De staatsfinanciën in België staan er heel slecht voor. Vergeten we niet dat de overheidsschuld nog altijd hangt rond 107% van het BBP en dat ook Wallonië én Vlaanderen, als deelstaten, hun boekhouding niet op orde hebben.

Het is grappig dat de politieke partijen voor de verkiezingen allemaal beweerden dat de tekorten drastisch zouden worden verminderd. De CD&V ging in het verkiezingsprogramma zo ver om te stellen dat de overheidsschuld tegen 2019 moet gedaald zijn tot 80% van het BBP. Nu blijkt dat zelfs de grens van 105% al haast onmogelijk is.

Structureel blijft België presteren onder de maat. De beloftes van de centrumrechtse regering zijn goedkoop. Econoom Sebastiaan Wijsman (KU Leuven) vergeleek de beloftes en de realiteit:

In 2015 moest volgens de Regering Michel het structureel tekort dalen tot -1,7%, in realiteit was dit -2,6%.
In 2016 moest volgens de Regering Michel het structureel tekort dalen tot -1,5%; in realiteit was dit -2,4%.

Voor 2017 wordt gegokt/gehoopt op een structureel tekort van -1,1%. Wedden dat, in realiteit, het structureel tekort in 2017 blijft hangen tussen -1,5% en -2%?

Dit betekent dat na de verkiezingen van 2019, er bijkomend nog bespaard moet worden. Wat zal bijgepast moeten worden via nieuwe belastingverhogingen…

Bron: Trends