IJzererts kent maar tijdelijke heropleving

IJzererts, één van de basisgrondstoffen van de moderne economie is sinds de financiële crisis van 2008 hard getroffen. Het wordt aanzien als één van de graadmeters van de gezondheid van de economie waarbij er sinds enige tijd terug een heropleving merkbaar was, of toch voor even…

De afgelopen maanden kon ijzererts aan waarde winnen waarbij de grens van de 80 USD weer even werd bereikt. Dit nog ver verwijderd van het hoogtepunt voor de financiële crisis waarbij de prijs meer dan het dubbele bedroeg (187 USD).

Helaas lijkt het erop dat deze prijs opnieuw begint te zakken door nieuwe maatregelen vanuit de Chinese overheid. De Chinese autoriteiten hebben bijkomende heffingen ingevoerd om de speculatie van onder meer ijzererts, staal en steenkool tegen te gaan. Deze maatregelen zorgen dan ook voor een directe tegenwind na de positieve beweging na de verkiezing van Trump als president.

Eén van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van Trump betrof  het investeren in de Amerikaanse infrastructuur. De staat van de Amerikaanse infrastructuur kent een dieptepunt, een gegeven wat Trump wil wegwerken door zware investeringen te doen in tal van projecten.

Tot zover de psychologische factor. Aangezien het merendeel van de ijzererts niet gebruikt wordt voor de infrastructuur lijkt het erop dat voornamelijk de psychologische factor een rol heeft gespeeld in de tijdelijke heropleving van deze grondstof.

De kans dat deze terug enige tijd zal dalen is dan ook reëel. Daarnaast is ook de prijs van ijzererts onderhevig aan de stijgende dollar. Een stijgende dollar die veroorzaakt wordt door de aankomende renteverhoging komende maand door de FED.

Aan de andere kant blijkt de vraag in Azië robuuster te zijn dan verwacht wat ervoor zorgt dat dieptepunten van enige tijd geleden niet direct meer zullen bereikt worden. Enkel een nieuwe wereldwijde financiële crisis kan dit teweeg brengen. Het huidige niveau is daarbovenop positief voor de industrie welke een hogere prijs moeilijk aankan.

Volgens Goldman Sachs Group Inc. is de prijs van zowel ijzererts als koper te snel gestegen waardoor correcties te verwachten zijn. Het blijft echter bang afwachten wat de wereldeconomie de komende jaren zal doen onder het beleid van Trump. Indien Trump handelsbeperkingen zal introduceren, dan zal de wereldwijde economie  hier ongetwijfeld de gevolgen van ondervinden. Gevolgen die rechtstreekse impact hebben op onder meer enkele basisgrondstoffen zoals ijzererts en koper.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com