Geeft Duitsland de olieraffinaderijen de doodsteek in reeds verslechterende markt?

De 20e eeuw werd gedomineerd door de opkomst van de transportsector waarin voertuigen, groot en klein, een belangrijke rol speelden. Dit gaande van auto’s tot vliegtuigen en schepen welke één zaak gemeen hebben. Namelijk de afhankelijkheid van ruwe olie. Een afhankelijkheid die snel kan wijzigen aldus het IAE, Shell en andere grote producenten.

De afhankelijkheid van olie is voor de gehele wereldeconomie van het grootste belang. Diverse grote olieproducenten waarschuwen dat de productiepiek mogelijks al bereikt is, dit tegen eerdere voorspellingen in.

Door de opkomst van elektrische voertuigen in combinatie met het snel efficiënter worden van andere voertuigen zorgt ervoor dat de groei in de vraag naar olie voor het eerst in 25 jaar lijkt te stagneren. Deze stagnatie zal grote gevolgen hebben voor onder meer olieraffinaderijen welke één op de vier vaten verwerkt.

De schattingen qua aantal elektrische voertuigen in de toekomst variëren waarbij het IEA een vrij conservatieve schatting hanteert. Deze nummers gaan uit van 1 miljoen voertuigen het afgelopen jaar met een groei tot ongeveer 150 miljoen voertuigen tegen 2040.

Enkele jaren geleden werd verwacht dat deze groei nog enige tijd ging doorzetten, een gegeven wat nu onverwacht snel moet bijgesteld worden. Het gehele olielandschap is snel aan het veranderen waarbij er naast een stagnerende vraag naar olie eveneens een overaanbod op de markt aanwezig is en zal blijven.

Dit pessimisme is afkomstig van olieproducenten zelf waarbij Royal Dutch Shell Plc afgelopen maand de concurrenten schokte met aan te kondigen dat de olievraag al binnen vijf jaar zal pieken. Het International Energy Agency ziet de groei in het algemeen nog even verder groeien aan een tragere snelheid. Dit evenwel volledig op rekening van de petrochemie, vrachtvervoer en de luchtvaart.

Op gebied van het opwekken van energie, de verwarming van gebouwen en het verbruik van voertuigen ziet ook het IEA een belangrijke daling. Hierbij echter vermeldend dat het IEA één van de meest positieve schattingen neerzet in de markt. Deze projectie gaat uit van een vraag van ongeveer 23 miljoen vaten de komende decennia.

Het IEA is weliswaar één van de enige met een positieve kijk op het verbruik de komende jaren waarbij echter wel vermeld moet worden dat dit reeds negatiever is dan het rapport van vorig jaar waarbij men nog een robuuste groei verwachtte tot 2030. Andere belangrijke partners binnen de sector hebben dit al een stuk negatiever bijgesteld waarbij de gemiddelde tendens negatief is.

De grootste slachtoffers lijken naast de landen in het Midden-Oosten de raffinaderijen te zijn. Deze spendeerden de afgelopen decennia een miljarden dollars/euro’s om de productie te maximaliseren. Dit voor installaties die decennia kunnen meegaan. Indien de vraag terugvalt, mogelijks aan een nog hogere snelheid dan men nu voorspelt, dan zal er een nog groter overaanbod ontstaan.

Alsof dit alles nog niet genoeg slecht nieuws is voor de oliesector dreigen diverse maatregelen in Europa de sector nog harder te raken. Enige tijd geleden kondigde Noorwegen aan dat er een verbod zal komen op de verkoop van voertuigen werkend met fossiele brandstoffen vanaf 2025-2030. Op zich een kleine beslissing, welke echter navolging lijkt te krijgen in de grootste economie van Europa, Duitsland.

Indien ook Duitsland deze maatregel doorvoert zal dit ongetwijfeld navolging vinden bij andere Europese landen waardoor de vraag sterk zal stijgen naar elektrische voertuigen op Europees niveau. Hierdoor zal de massaproductie snel stijgen waardoor de prijs zal dalen. Ook zonder een verbod op fossiele brandstoffen zullen andere landen hier ook vruchten van kunnen plukken waardoor deze elektrische varianten de enige economische oplossing zal worden.

Net zoals de sector van zonnepanelen zal deze van elektrische voertuigen competitief en zelfs de duidelijk goedkoopste variant worden ten opzichte van de klassieke fossiele industrie. Economisch gezien zal er dan ook niet meer gekozen worden waardoor de gehele oliesector na 2030 zal inzakken als een pudding. Er zal dan ook geen sprake zijn van een geleidelijke daling maar van een volledig crash in de vraag naar olie op slechts enkele jaren tijd.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com