Renzi binnenkort oorzaak van ontbinding Eurozone?

Italië kan na dit weekend enkele economische schokken door de wereldwijde economie jagen of toch op zijn minst binnen de Eurozone. Dit als gevolg van het  zondag te houden referendum waarbij premier Renzi zijn toekomst heeft verbonden aan het al dan niet behalen van een “ja” stem.

Terwijl het Italiaanse referendum grotendeels Europees gericht is kan dit mogelijks toch het nieuws over Trump’s verkiezing overschaduwen. Italië wordt beschouwd als de grootste “wild card” op dit moment voor de Eurozone waarbij het wegstemmen van het huidige Italiaanse beleid niet enkel Italië in het onbekende stort maar tevens de Eurozone structureel in gevaar brengt.

In het begin leek dit alles een onschuldig referendum zonder enige politiek gevolg. Ondertussen heeft premier Renzi zijn politieke toekomst eraan verbonden waarbij de bevolking de kans heeft gekregen om het huidige beleid weg te stemmen. Dit zou alle huidige hervormingen blokkeren en tevens de Five Star Movement op termijn aan de macht kunnen brengen.

Zelfs indien het toch uitdraait op een “ja” stem dan zal Renzi problemen ondervinden in de toekomst op politiek vlak. Het land kampt met een structureel economisch probleem waarbij een mirakeloplossing niet bestaat. Onder meer de corruptie, het gebrek aan competitiviteit en de problemen om de Italiaanse economie te hervormen zorgen voor een dodelijke cocktail.

Daarbovenop kampt Italië met een bankencrisis waarbij onder meer de Banca Monte dei Pachi di Siena virtueel failliet is. De schattingen omtrent de grootte van het probleem variëren maar zelfs officiële schattingen gaan uit van een 20% slechte leningen  binnen de Italiaanse economie. Dit aantal is verantwoordelijk voor een derde van de zogenaamde “bad loans” in de gehele Eurozone.

Binnen Italië is het Zuidelijke gedeelte er slechter aan toe, net het gedeelte waar armoede nu reeds een dagelijks beeld geworden is. In tegenstelling tot Griekenland is de Italiaanse economie één van de grootste van de Eurozone waardoor het overkop gaan van de banken een grote impact zal hebben op het land en de naburige partners. Het aantal kiezers die een Euro-exit wensen is in stijgende lijn waarbij een daadwerkelijke exit ervan de Eurozone zware schade kan berokkenen.

Het redden van de gehele financiële sector in Italië is geen optie en zelfs al was dat in een optie dan zou Duitsland zijn veto stellen. Er is dan ook geen positief einde te bedenken voor deze Italiaanse crisis waarbij enkel nog de tijdstermijn kan gewijzigd worden vooraleer de financiële sector in elkaar stort. Indien deze instort kan de Eurozone enkel zichzelf nog proberen te redden, met in het achterhoofd te houden dat landen als Frankrijk en Spanje er quasi even slecht aan toe zijn.

De economieën van de Europese landen zijn diep verbonden met elkaar waardoor de Italiaanse problemen snel problemen zullen creëren bij andere Eurolanden. Het land is dan ook de dominosteen die niet absoluut niet mag vallen binnen de Eurozone. Indien wel dan luidt dit op termijn het einde ervan in.

De forexmarkten kunnen de komende weken dan ook nerveus reageren ten opzichte van de Euro, een gegeven waar menige investeringsbanken voor waarschuwden vlak voor het weekend. Net als bij de Brexit is het dan ook verstandig om even de posities veilig te stellen of geen te grote risico’s te nemen. Dit in afwachting van verdere evoluties in de Italiaanse bancaire sector.

Bronnen:

http://www.cnbc.com