Waarom Rusland het EU-lidmaatschap van de 29e lidstaat sponsort

Sinds de val van de Sovjet-Unie heeft Europa forst geïnvesteerd in integratie van Oost-Europa in de West-Europese markteconomie. Dat kan best een succes genoemd worden.

Dat heeft evenwel de invloedssfeer van Rusland danig ingeperkt. Nu Rusland na 25 jaar opnieuw een geopolitieke hoofdrol wil spelen, wil het die invloedssfeer opnieuw uitbreiden.

Een Europees land dat altijd vrij loyaal aan Moskou is gebleven is Servië. Ondanks dat het land eenduidig koers kiest voor een Westerse markteconomie met de blik op West-Europa, bleven de relaties met Rusland vrijwel volledig intact.

Servië is een gewiekst land dat graag van twee walletjes eet. Zo opende het land in 2005 toetredingsonderhandelingen met de EU en diende het dit jaar een formeel toetredingsverzoek in. Bovendien onderhoudt Servië prima relaties met de NAVO.

Tegelijkertijd kiest Servië resoluut voor Rusland als het op militair-strategische samenwerking aankomt. Momenteel wordt een deal onderhandeld over de levering van Russische tanks en gevechtsvliegtuigen voor de modernisering van het Servische leger.

In de schaduw van deze deal, die de NAVO ongerust maakt, heeft Rusland een langetermijnlening aan Servië van 800 miljoen dollar voor de vernieuwing van de spoorinfrastructuur verlengd tot 2021. Zo kunnen de rentelasten worden gespreid in de tijd en krijgt de Servische regering meer budgettaire ademruimte.

Op die manier is Rusland betrokken in de hele moderniseringsoperatie die Belgrado op het getouw zet om toetreding tot de Europese Unie te verzilveren. Koopt Rusland hiermee een mol in Brussel?

Volgende week brengt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov een bezoek aan Belgrado. Die moet er ondere wat plooien gladstrijken nadat een verijdelde coup in Montenegro kon gelinkt worden aan Vladimir Poetin, en gepland werd in Servië. Dit zou de goede verstandhouding tussen Belgrado en het Westen danig kunnen hypothekeren.

Foto: Nicolas Raymond, via Flickr and Freestock.ca

Bron: Sputnik