Projecties van de Nationale Bank!

De Nationale Bank van België voorspelde in haar nieuwe “economische projecties” een verdere groei van de werkgelegenheid, een hogere inflatie maar lagere groei. Ze wijzen erop dat de voorspellingen de periode 2016 tot 2019 bestrijken en nog heel wat onzekerheid bevatten, onder andere wat toekomstig beleid betreft.

De groei is volgens de centrale bank in 2016 vertraagd tot 1,2 procent. Ze wijzen naar de zwakke prestaties in het eerste kwartaal en het derde kwartaal en de “volatiele bedrijvigheid”. Voor 2017 voorspellen de economen van de Nationale Bank een groei van 1,4 procent. Hogere rentetarieven en een zwakkere buitenlandse vraag doen de groei in de toekomst vertragen. Binnenlandse factoren zouden echter de groei ondersteunen. De bedrijvigheid kent sinds het huidige kwartaal een opmars, aldus de Bank.

Aan de vraagzijde zouden de investeringen en in toenemende mate de particuliere consumptie de belangrijkste ondersteunende factoren zijn voor de groei op middellange termijn. Sedert medio 2015 is de particuliere consumptie vertraagd: ondanks de forse werkgelegenheidscreatie, werd de koopkracht van de huishoudens gedrukt door de stijging van de indirecte belastingen en de aanhoudende loonmatiging, in een omgeving die enigszins werd verzwakt door de terroristische aanslagen.

De NBB denkt dat loonstijgingen en verlaagde belastingen dankzij de taxshift de uitgaven van consumenten een boost kunnen geven. Verlaagde loonlasten voor de bedrijven en goedkopere input zorgden de voorbije jaren al voor meer investeringen en dat zal ook zo blijven in de toekomst. Daar zorgen bovendien een toenemende vraag en nog altijd lage financieringsvoorwaarden voor, stellen ze bij de Bank. Lage overheidsuitgaven zorgen voor weinig extra groei vanuit die hoek.

Volgens de Nationale Bank zullen er dit jaar 55 000 nieuwe jobs zijn bijgekomen in ons land en de komende drie jaar zouden er nog eens zo’n 120 000 bijkomen, “al zou de werkgelegenheidsintensiteit van de groei zich geleidelijk normaliseren.”

Sinds meer dan twee jaar wordt op de Belgische arbeidsmarkt een zeer positieve dynamiek opgetekend, die onder meer is toe te schrijven aan de maatregelen ter verlaging van de arbeidskosten en aan de structurele hervormingen, met name op het vlak van de werkloosheidsuitkeringen.

Ne NBB verwacht een afname van de werkloosheidsgraad van 8,2 procent dit jaar tot 7,6 procent in 2019.

Hop naar de inflatie dan. Die is in vergelijking met de eurozone een stuk hoger. Dat verschil zal in de komende jaren ietwat verkleinen maar wel blijven. Reden: Vooral de verhoogde belastingen. In 2015 bedroeg de Belgische inflatie 0,6 procent, de stijging van de consumptieprijzen dit jaar zou op 1,8 procent uitkomen en de drie volgende jaren zal het volgens de Nationale Bank op gemiddeld 2 procent uitkomen.

Door maatregelen van de regering zal het overheidstekort de komende jaren ietwat afnemen maar dit jaar voldoen we maar net aan de normen van de Europese Unie.

Het overheidstekort, dat geraamd wordt op 3,0 % bbp in 2016, zou teruglopen tot 2,3 procent in 2017, onder meer dankzij de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen, maar vervolgens vrijwel ongewijzigd blijven. Het begrotingssaldo blijft dus ver verwijderd van de doelstelling van een structureel evenwicht.

Bron: NBB

Foto: Belga