Saoedi-Arabië probeert onderste uit kan te halen

Saoedi-Arabië kondigt aan dat het klaar staat om de olieproductie verder te verlagen, dit slechts enkele minuten nadat zowel Rusland en andere niet-OPEC leden daadwerkelijk gehoor lijken te geven om hun productie neerwaarts bij te zien.

Nu ook niet OPEC-leden zoals Rusland hun beloftes na lijken te komen om de olieproductie te beperken wil Saoedi-Arabië een nog grotere bijdrage leveren om dit akkoord te doen slagen. De laatste jaren is er een sterke overproductie op de oliemarkten wat een dalende olieprijs als gevolg heeft gehad. Dit met een directe impact om menige begrotingen waardoor er zware financiële problemen zijn ontstaan.

Na de eerste heropleving van de olieprijs, als gevolg van het OPEC-akkoord, is een verdere stijging opnieuw mogelijk. Ook de aandelen van olie-gerelateerde bedrijven zoals Exxon Mobil Corp. of Continental Resources Inc. profiteren mee van deze prijsstijgingen.

Nu Rusland aangeeft de OPEC te volgen staat niets meer in de weg om vanaf 1 januari deze beperkingen door te voeren. Met de huidige olieproductie van 10,7 miljoen vaten/dag heeft Saoedi-Arabië wel degelijk enige marge om mee te speculeren om zodoende een maximale winst te genereren.

Het akkoord tussen de OPEC en diverse niet-OPEC leden is verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de wereldwijde olieproductie. Enkele andere belangrijke producenten die rechtstreeks voordeel halen uit dit akkoord leveren echter geen inspanningen. Dit zijn onder meer de Verenigde Staten, China, Canada, Noorwegen en Brazilië.

Desondanks is het OPEC-akkoord voldoende om de prijs significant te doen stijgen. De kans dat dit alles opnieuw zal zorgen voor een olieprijs hoger dan 100 USD op lange termijn is echter te hoog gegrepen. In eerste instantie wordt gemikt op een 60 USD/vat, nog steeds onvoldoende om de rijkdom van weleer terug te krijgen. Zelfs in een extreem scenario met verdere prijsstijgingen is 80 USD/vat het absolute maximum wat er nog te halen valt.

De redenen hiervoor zijn divers. Eén van deze redenen is de komende opstoot van schalieolie indien dit terug rendabel wordt om te exploiteren. De ontginning hiervan is een stuk duurder dan deze in Saoedi-Arabië waardoor de productie ervan sterk is teruggelopen de afgelopen tijd. Bij een prijsopstoot zal dit er opnieuw voor zorgen dat er een grote hoeveelheid olie bijkomend wordt ontgonnen per dag wat een verdere prijsstijging beperkt.

Daarnaast zijn de milieuvriendelijke alternatieven in tegenstelling tot vorige oliecrisissen volwassen geworden en een waardig alternatief voor olie. In Europa maar ook in andere continenten zal er vanaf 2020 massaal overgestapt worden op elektrische voertuigen en een verdere vergroening van de energiebronnen.

Waar deze groene energiebronnen nu reeds rendabel zijn bij een lage olieprijs is een prijsopstoot van de concurrerende fossiele brandstoffen dan ook een geschenk uit de hemel. In Europa, Japan en China, landen waar er een grote olie-import bestaat, zullen er dan ook massale investeringen gebeuren om deze alternatieven sneller en op grotere schaal uit te rollen.

Voor de olie-exporterende landen is het dan ook van groot belang om de productie niet te veel te beperken om zichzelf niet in de voet te schieten op middellange en lange termijn.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com