Gentiloni nieuwe premier van Italië, puinhoop wegwerken onbegonnen werk

In nasleep van de problemen in Italië na het afgelopen referendum is de Italiaanse minister van buitenlande zaken Paolo Gentiloni voorgedragen als nieuwe premier voor het Zuid-Europese land.

Gentiloni, 62 jaar oud, aanvaard de nominatie en zal naar eigen zeggen zo snel mogelijk de details bespreken met de Italiaanse president. Matteo Renzi nam ontslag na de tegenvallende resultaten van het Italiaanse referendum omtrent een politieke hervorming. Dit referendum draaide echter in de praktijk uit op een referendum over het Italiaanse beleid dat vervolgens werd weggestemd.

De nieuwe kandidaat-premier Gentiloni is afstammeling van de Italiaanse adel en met andere woorden opnieuw geen volksfiguur. Als minister van buitenlandse zaken was hij reeds rechtstreekse betrokken met de migratieproblematiek. Deze grote migratiestromen zijn naast de financiële problemen één van de grootste struikelblokken voor Italië op dit moment.

Om Italië te redden zal Gentiloni snel en grondig moeten hervormen, dit vooraleer de financiële markten bloed willen zien. Onder meer de redding van de Banca Monte dei Pashi di siena SpA is een belangrijk gegeven, al is nog niet duidelijk op welke manier dit kan gebeuren. Afgelopen vrijdag liet de Europese Centrale Bank nog weten dat het een nieuwe kapitaalsverhoging van 5 miljard Euro niet zal goedkeuren waardoor de bank verder in de problemen geraakt.

Indien de financiële sector doorgaat op het huidige pad, dan dreigt niet enkel Italië maar de gehele Eurozone kopje onder te gaan. Voor de buurlanden van Italië zou dit eveneens een grote ramp betekenen terwijl de landen in Noord-Europa vermoedelijk een nieuwe eigen Eurozone zouden opstarten.

Door de weigering van de ECB (en op de achtergrond Duitsland) is het echter duidelijk dat de ECB niet meer onbeperkt wil tussenkomen om de financiële sector te redden. Bijna 20% van de leningen binnen Italië is van dubieuze kwaliteit waardoor niet enkel de de Banca Monte dei Pashi di siena SpA problemen ervaart maar alle Italiaanse grootbanken.

Dit gepaard gaande met de hoge corruptie en het gebrek aan competitiviteit maken van het land een Europese nachtmerrie. Hierbij is echter wel een nuancering verplicht waarbij moet aangegeven worden dat Italië eveneens een land met twee snelheden is. Het Noordelijk gedeelte van het land waar onder meer de Po-vlakte zich bevindt.

Dit gedeelte is dicht bevolkt en doet het economisch wel degelijk goed. In Zuid-Italië is de vergelijking met Griekenland sprekend waardoor de economische tegenstellingen onder meer liggen aan de opkomst van partijen zoals de Lega Nord. Het is dan ook niet ondenkbeeldig dat een Italiaanse Euro-exit gepaard zou gaan met grote interne problemen, gelijkaardig aan de Schotse kwestie.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com