Trump wil opnieuw inzetten op nucleaire energie

Het ziet er naar uit dat de verkozen president Donald Trump wel degelijk het gehele energieverhaal van de Verenigde Staten grondig wil hervormen. De eerste details van dit alles lekken nu uit waarbij er een duidelijke focus gelegd wordt op het nucleaire aspect en het terugdraaien van de maatregelen van Obama.

Het aangestelde team welke als opdracht heeft de energietransitie uit te werken moet het gehele spectrum aan mogelijkheden herbekijken. Dit inclusief de uitbreiding van fossiele brandstoffen en het uitbouwen van de nucleaire optie. De stappen die Obama zette met het inzetten op een niet-fossiele en een niet-nucleaire toekomst lijken hiermee definitief begraven te zijn.

Tijdens de verkiezingscampagne liet Trump meermaals weten dat milieuvriendelijke maatregelen gingen teruggeschroefd worden en het klimaatakkoord van Parijs niet zal worden nageleefd. Tot op heden zijn er echter nog geen specifieke details uitgelekt wat er precies zal gedaan worden om zijn plannen te verwezenlijken.

Een eerste ruwe schets toont echter aan dat Trump de olie-industrie terug alle kansen wil geven, hiermee hopend dat er tal van jobs worden gered in deze langzaam uitdovende industrie. Dit aangevuld met het verlengen van de levensduur van bestaande nucleaire installaties zouden Amerika volledig energie-onafhankelijk maken wat past binnen het plan van Trump waarmee hij graag uitpakt, namelijk “Make America great again”. De benoemingen binnen de regering Trump lijken dit alles te bevestigen waar er meerdere industriëlen benoemd werden tot p heden.

De financiële middelen die door Obama werden vrijgemaakt  in het verleden om over te schakelen op een geavanceerde en milieuvriendelijke economie worden eveneens teruggeschroefd waardoor de werking ervan ernstig zal belemmerd worden.

Het enige wat Trump (moedwillig) vergeet is het wereldwijde economische aspect waarbij de fossiele industrie snel aan competitiviteit verliest. Hierdoor zullen de milieuvriendelijke alternatieven een economisch betere keuze worden binnen enkele jaren. Door de halsstarrige houding van Trump zal de Verenigde Staten echter achterop hinken bij het ontwikkelen hiervan.

De enige reden om het beleid van Obama niet verder te zetten is dan ook een snel geldgewin wat pijnlijk duidelijk wordt door de tot nu toe verkozen regering-Trump. Een andere belangrijke reden is de politieke winst die Trump kon binnenhalen. In de verouderde industriële gebieden wordt de inwoners een mooie hernieuwde toekomst beloofd wat Trump winst opleverde. Helaas trekt het kapitalisme altijd aan het langste eind op het einde van de rit….

Bronnen:

http://www.bloomberg.com