Tijdperk van ‘monetary easing’ voorbij?

De afgelopen jaren werd er door de centrale banken van de grootste economieën ter wereld een uitzonderlijk soepel monetair beleid gevoerd om de economische groei te ondersteunen en aan te wakkeren. Nu er duidelijke signalen van herstel merkbaar zijn, staat een verkrapping van het beleid voor de deur en zal er in de toekomst minder gestimuleerd worden.

We zien het in de Verenigde Staten van Amerika en in Europa gebeuren, de stimuleringsmaatregelen zullen in de nabije toekomst stelselmatig worden afgebouwd in de vorm van een tweede Amerikaanse renteverhoging die eraan zit te komen en het ontmantelen van het Europese opkoopprogramma.

De meest ‘genereuze’ centrale bank is die van Japan. De Bank of Japan is verder gegaan dan eender welke bank op vlak van stimuleringsmaatregelen, maar toch ziet het er naar uit dat ook de Japanners op de vooravond staan van een verkrapping van hun monetair beleid.

Het nieuws komt als een totale verrassing, enkele maanden geleden speculeerden analisten nog over welke stappen de Bank of Japan zal ondernemen om het stimuleringsprogramma uit te breiden vanwege de tegenvallende groeicijfers. Een verkrapping is volgens hen dus een onlogische keuze.

Sinds enkele maanden is de rente op de 10-jaars obligatie aan het stijgen vanwege de grote kans dat de Amerikaanse centrale bank de rente zal verhogen deze week. Ook de verkiezing van Trump heeft een grote invloed op de wereldwijde rentes en obligatiemarkten.

Langs de andere kant verzwakt dit de yen waardoor de Japanse export aantrekkelijker wordt. Producten worden goedkoper voor andere landen en de afname en uitvoer stijgen, het vooruitzicht van een Amerikaanse renteverhoging doet de dollar in waarde stijgen naar 114,50 yen.

Dit geeft de Bank of Japan ruimte om de stimuleringsmaatregelen aan te passen en de rente mogelijks lichtjes te verhogen. Volgens de adviseur van premier Abe zou dit een logisch gevolg zijn in het monetaire beleid.

Japanse economen steunen het voorstel om de rente te verhogen omdat banken dan meer ademruimte krijgen. De Japanse bankensector, net zoals die van Europa, heeft te kampen met een enorm inkomensverlies door de lage en negatieve rentevoeten die de BoJ hanteert.

Bronnen: The Australian, MarketUpdate

Foto: Japanexperterna – Flickr