Gaat Trump voor hoge inflatie en crowding out?

Over de economische plannen van president-elect Donald Trump is al veel inkt gevloeid. Verschillende economen zijn sceptisch.

Zo onder andere Prof. Jaap Van Duijn. De Nederlander vindt dat het Keynesiaanse investeringsbeleid dat Trump wil gaan voeren, te laat komt.

De Amerikaanse economie is al 8 jaar in herstel. De werkloosheidscijfers zitten rond de vijf procent, bijna op het niveau van de natuurlijke werkloosheid. De beurzen raken oververhit.

In dit klimaat vindt Van Duijn het minder geschikt dat Trump juist nu grote infrastructuurwerken wil gaan doorvoeren.

“Hij wil aan het einde van de conjunctuurcyclus, als het al goed gaat, nog een extra bestedingsimpuls geven. Waar je als belegger op moet letten is: Wat gaat er met de inflatie gebeuren? Het gevaar is nu dat de inflatie gaat oplopen”, aldus Van Duijn bij RTL Business Class.

Joachim Fels, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder PIMCO, klinkt zowaar nog negatiever. In een opiniestuk op Trends stelt hij dat Trump niet voor groei zal zorgen.

Het probleem dat zich stelt is volgens Fels het grote spaaroverschot. Om dat in te perken moet de productiviteit/productie naar boven. Een andere ‘oplossing’ is opnieuw het doorvoeren van infrastructuurwerken. Maar veel economen verkijken zich op dit Keynesianisme.

“Afgaande op de plannen van Trumps economische adviseurs, worden deze infrastructuurwerken niet betaald vanuit extra staatsleningen, maar moeten die worden gefinancierd door (vermoedelijk rijke) private investeerders in ruil voor belastingverlaging.”

“Daardoor neemt de kans toe dat het om projecten gaat die toch al zouden plaatsvinden, terwijl die investeringen niet meer aan andere, private projecten kunnen worden besteed”, aldus de PIMCO-chief economist.

Kortom: De investeringspolitiek van Trump komt enerzijds te laat en zal anderzijds een crowding out effect tot gevolg hebben.