Werkgelegenheid in EU op hoogste peil ooit

Wie het financiële nieuws een beetje opvolgt, weet dat de Amerikaanse werkgelegenheid fors aan het toenemen is. Maar dichter bij huis is de situatie evenzeer positief te noemen. Op dit moment zijn er 232 miljoen mensen aan het werk in de EU, de werkgelegenheid in de Europese Unie is nooit hoger geweest dan nu, een absoluut record. Hoewel we er toch een kanttekening bij moeten maken vanwege de kwaliteit van de jobs.

Als je werk zoekt in Europa, is het wellicht een goed moment om aan je zoektocht te beginnen want volgens Europees commissaris van Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen, is de werkgelegenheid in de Europese Unie nog nooit zo hoog geweest als dit jaar.

Het gaat specifiek over het tweede kwartaal van 2016, toen waren er 232 mensen ingeschreven als ‘werkende’, nooit eerder in de geschiedenis van de EU zijn er zoveel mensen aan het werk geweest. Dat is de conclusie van de recentste evaluatie voor de werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen in Europa.

In procent vertaalt zich dit in een werkgelegenheidsgraad van 71,1 procent, kortom is ongeveer 7 op de 10 Europeanen aan het werk. Dit cijfer overtreft de meeste verwachtingen en werkt alleen maar motiverend om de doelstelling tegen 2020 te verhogen naar 75 procent.

De meerderheid van de Europese landen zijn economisch goed aan het herstellen en dat is duidelijk te zien aan de jobcreatie binnen Europa. Het werklozenleger van 20 miljoen Europeanen slinkt en zou de komende jaren nog verder moeten afzwakken.

Echter moet er wel een kanttekening gemaakt worden bij de massale werkgelegenheid in de EU. Het is effectief zo dat er momenteel ontzettend veel jobs zijn, maar de kwaliteit van de jobs laat soms nog te wensen over. Er zijn veel werkenden die nog in armoede verkeren, en daar moet dringend iets aan worden gedaan volgens Thyssen.

De prioriteit zal nog altijd de jobcreatie zijn, maar parallel met deze doelstelling, zal ook gekeken worden naar de kwaliteit van de gecreëerde jobs zodat de armoede bij werkende mensen bestreden kan worden.

Bronnen: Knack, HLN

Foto: European Parliament – Flickr