Belgische begroting ontspoort verder

Deze week wordt de Belgische begroting van 2017 besproken in het Federale Parlement. Uit de gegevens blijkt dat de Belgische staatsfinanciën ook de komende jaren blijven ontsporen.

Voor 2016 komt het begrotingstekort uit op -3% van het BBP. Ook volgend jaar blijft de Belgische Staat een pak meer uitgeven dan ze binnenkrijgt.

Maar, er is nog meer slecht nieuws. De economische groei zal volgend jaar (nog verder) terugvallen. Volgens het Draft Budgetary Plan van de Belgische Overheid, daalt de groei van 1,4%/BBP in 2016 naar 1,2%/BBP in 2017.

De staatsschuld blijft hangen, ook volgend jaar, op zo’n 107% van het bruto binnenlands product. De outputgap zal toenemen van -0,3%/BBP in 2016 naar -0,5%/BBP in 2017.

Dit wil zeggen dat de Belgische economie steeds verder onder haar potentieel presteert. Volgens de prognoses van de Europese Commissie en het Belgisch Planbureau zal ook de werkloosheid volgend jaar niet tot nauwelijks dalen.

De goednieuwsshow van de Regering Michel slaat, wanneer we alles bij elkaar optellen, dus nergens op. De economische wederopstanding blijft meer dan ooit uit.

Er hangen boven de overheidsuitgaven nog meer donderwolken. Het geld om de taxshift te financieren is nog altijd niet gevonden. Tegen 2018-2019 levert dit een bijkomend gat van ettelijke miljarden op in de Belgische staatskas.

De wanprestaties van de Belgische economie en overheid, staan in scherp contrast met de toestand in Nederland. De begroting voor 2017 is daar quasi in evenwicht.

Ook het consumentenvertrouwen en de consumentenuitgaven staan er in Nederland een pak beter voor dan in België. De economische groei zal in Nederland in 2017, met +2,1%/BBP, een pak hoger uitvallen dan de Belgische groei, +1,2%.

Wat betreft de staatsschuld, tot slot, ook daar verslaat Nederland België met een straatlengte voorsprong. 63%/BBP versus 107%/BBP. Dit laatste spreekt boekdelen.

Bron: CPB, Belgisch Planbureau, Monitoringcomité