Ierland zal sneller de EU verlaten dan het Verenigd Koninkrijk

In augustus 2016 besliste de Europese Commissie dat het gunstige fiscale regime van Ierland het Europees verdragsrecht schendt. Concreet betekent dit dat Apple alsnog 13.5 miljard USD aan belastingen moet betalen en dat Ierland zijn fiscale wetgeving moet aanpassen.

Beiden zien dat niet zitten. Ierland is een land met weinig comparatieve voordelen dat weinig andere opties heeft om buitenlands kapitaal (en als het even kan ook investeringen) aan te trekken dan een fiscaal gunstregime.

Apple vindt het niet kunnen dat het niet logischerwijs er mag van uitgaan dat een fiscaal regime in een EU-lidstaat met terugwerkende kracht door de Commissie kan worden gewijzigd. Dat maakt fiscaal beleid in eender welke lidstaat bijzonder precair, en zorgt voor heel wat institutionele onzekerheid.

De beslissing van de Commissie kan ook gelezen worden in die zin dat het wellicht weldra illegaal wordt voor EU-lidstaten om hun fiscaliteit te vereenvoudigen, aangezien het een gunstig fiscaal stelsel classificeert als overheidssteun.

Lees: geld dat de overheid niet van u rooft, is eigenlijk een subsidie.

Apple en Ierland laten deze week weten dat ze in beroep gaan tegen de beslissing van de Commissie. Nu moet het Hof van Justitie van de Europese Unie zich over de kwestie buigen.

Apple argumenteert dat de regeling specifiek Apple treft en hen een monsterboete oplegt die disproportioneel zou zijn.

Ierland beweert dat de Commissie de definitie van staatssteun verkeerd interpreteert en de Ierse wetgeving (doelbewust) verkeerd interpreteert.

Zo beweert de Commissie dat de “head offices” van de dochters van Apple die actief waren in Ierland enkel op papier bestonden en dus rechtmatig kunnen worden genegeerd.

Ierland betwist dat die “head offices” louter als brievenbus functioneerden en betwist de rechtsmacht van de Commissie om die offices om die reden gewoon te negeren.

Ierland geeft bovendien te kennen dat hun fiscaal regime hen alvast dierbaarder is dan hun EU-lidmaatschap. Straks verlaten de Ieren de EU nog sneller dan de Britten.

Bron: Apple News, Ierse overheid

Foto: John Hoey