Polen torpedeert historisch herenakkoord tussen Europese Unie en Rusland

De Polen houden niet van de Russen. Dat is geen nieuws. De Poolse overheid haalde de voorbije maanden dan ook alles uit de kast om nauwere economische samenwerking tussen West-Europese investeerders en industriëlen enerzijds en de Russische energiesector anderzijds te torpederen.

In augustus torpedeerde de Poolse kartelwaakhond UOKiK de Nord Stream 2 gaspijpleiding op basis van het Europees mededingingsrecht. Daarop besloot het Nord Stream 2 consortium, bestaande uit o.a. grote Duitse en Oostenrijkse industriële groepen, om het traject van de pijplijn te verleggen, zodat het buiten de Poolse kustwateren loopt.

Als de Europese Commissie toch het groen op licht zou zetten voor Nord Stream 2, kunnen de Polen enkel nog reageren door hun afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen.

Sinds oktober wordt er in Polen Qatarese LNG geleverd als substituut voor Russisch aardgas. Die LNG is veel duurder dan Russisch gas, maar voor Polen vormt Qatar alvast niet zo’n grote geopolitieke dreiging als Rusland.

Deze week heeft Polen een aanval geopend op Opal. Dat is de pijplijn die Russisch gas van de eerste Nord Stream-pijplijn verder verdeelt over West-Europa.

Eind oktober kreeg Gazprom van de Europese Commissie toestemming om voor 30 à 40% te participeren in Opal. In ruil daarvoor moest het de uitbating van Nord Stream 2 volledig overlaten aan West-Europese partners en mag er maximum 55% Russisch gas door Opal naar Duitsland en Tsjechië gestuurd worden, twee belangrijke afzetmarkten.

Dat herenakkoord, waarin beide partijen wat geven en nemen en best een schoolvoorbeeld mag genoemd worden van een degelijk geopolitiek compromis, wordt nu door de Polen getorpedeerd.

Het Pools staatsoliebedrijf PGNiG gaat in beroep tegen de beslissing van de Duitse energieregulator Bundgesnetzagentur (cf. CREG in België) die de deur op een kier zet voor de Russen om in de toekomst méér dan 50% van de Duitse gasvraag te bevredigen.

Dat zou immers betekenen dat de Polen in de toekomst mogelijk hun gas niet meer rechtstreeks via Rusland binnenkrijgen, maar die zullen moeten aankopen via Duitsland.

Dat is een redelijk hypocriet argument: momenteel heft de Poolse overheid stevige transitrechten op de doorvoer van Russisch gas naar Duitsland.

Aansluitend dient de Poolse overheid een klacht in bij het Hof van Justitie van de Europese Unie tégen de initiële deal die de Commissie met Gazprom sloot.

Objectief gezien is de houding van Warschau bijzonder rationeel, maar vanuit politiek oogpunt is het zeer hypocriet. Dat een EU-lidstaat een gewichtige energiedeal tussen de EU en een derde staat kan hypothekeren uit schimmig eigenbelang, legt de zwakte van de Europese Unie pijnlijk bloot.

Bron: Sputnik News

Foto: Bilfinger SE