Nederlandse pensioenfondsen vieren feestje door Trump

Nederlandse pensioenfondsen beginnen 2017 met nét genoeg geld in kas om nu en in de toekomst aan hun verplichtingen te voldoen. De meeste fondsen hoeven ook niet op de pensioenen van hun deelnemers te korten.

Dat danken ze aan een herstel van de aandelenmarkten na de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten begin november. De laatste twee maanden van 2016 hebben voor de Nederlandse pensioenfondsen veel goed gemaakt.

Volgens adviesbureau Aon Hewitt lag de dekkingsgraad in december op 102 procent, één procentpunt hoger dan in november.

De gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden ging in 2016 echter hard onderuit – van 104 naar 98 procent – maar dat zou nog lager geweest zijn zonder de herstelbeweging van de rente en aandelenmarkten sinds de winst van Donald Trump.

De eis is dat pensioenfondsen een dekking van 104 procent hebben.

Zorgfonds PFZW en metaalfondsen PME en PMT bevestigden al eind december dat een verlaging van de pensioenuitkering in 2017 niet nodig is, dit terwijl de nood een paar maanden geleden nog bijzonder hoog was.

PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek) was op 30 december het eerste pensioenfonds dat naar buiten kwam met het goede nieuws. Hierna volgden de andere pensioenfondsen vlot.

Hoewel PME de definitieve dekkingsgraad pas in de loop van januari bekend kan maken liet het weten dat de financiële situatie dusdanig is verbeterd dat zij met zekerheid kon zeggen dat het de pensioenen in 2017 niet hoeft te verlagen. De dekkingsgraad van het fonds staat op de peildatum 31 december 2016 ruim boven de ondergrens van 90 procent.

Ook de pensioenen van Nederlandse ambtenaren worden niet verlaagd. Uit een eerste berekening van de dekkingsgraad blijkt dat korten voor ABP niet nodig is, zo stelt het pensioenfonds. Ook de precieze dekkingsgraad van het ABP wordt pas eind januari bekend maar zij zijn zeker dat zij niet hoeven te korten.

De premie gaat overigens wel omhoog.

Bronnen: ABP, DFT, BPMT, PFZW, PME

Foto: Flickr