Inflatie Europa wakkert langzaam aan door stijgende olieprijs

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) steeg in Nederland in december naar 1 procent. De inflatie is daarmee sinds augustus 2015 niet zo hoog geweest.

In november waren goederen en diensten voor de consument nog 0,6 procent duurder dan een jaar eerder.

Het gemiddelde inflatiecijfer voor 2016 kwam uit op 0,3 procent, en dat is dan weer het laagste niveau in bijna 30 jaar tijd.

Naast de CPI berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP).

De Nederlandse inflatie volgens de HICP is in 2016 gemiddeld uitgekomen op 0,1 procent. Dat is het laagste cijfer sinds de start van de meting in 1997. De inflatie in de eurozone is op jaarbasis 0,2 procent.

In België verwacht het Planbureau dat de spilindex in mei wordt overschreden, twee maanden vroeger dan verwacht. Het voornaamste gevolg van die overschrijding is dat uitkeringen al in juni met 2 procent zullen stijgen. De vorige overschrijding was mei 2016.

Dit is een duidelijk teken dat de inflatie ook hier aantrekt. Volgens het Planbureau zal de inflatie komend jaar 2,2 procent bedragen. In 2016 was dat nog 1,97 procent.

In Nederland bleken de consumentenprijzen vooral te stijgen door diesel- en benzineprijzen en kleding. De consument was minder kwijt aan mobiele telefoonkosten en vliegtickets.

Woensdag bleek het gemiddelde inflatiecijfer voor de eurolanden met 1,1 procent te zijn gestegen in december, bijna een verdubbeling ten opzichte van de 0,6 de voorgaande maand.

Ook in Europa wordt de toename vooral gestuwd door de olieprijs. Energie bleek in doorsnee 2,5 procent duurder dan in december 2015.

De geldontwaarding in de eurozone ligt al geruime tijd onder het door de ECB nagestreefde peil van 2 procent, onder meer door de enorme daling van de olieprijs in de afgelopen jaren.

Olie wist afgelopen jaar echter weer te winnen en dat begint men duidelijk te merken.

Uit voorlopige cijfers bleek verder dat de inflatie in Duitsland vorige maand is opgelopen tot 1,7 procent. Italië daarentegen werd voor het eerst sinds 1959 geconfronteerd met deflatie.

Concreet werden daar consumptiegoederen vorig jaar 0,1 procent goedkoper, zo blijkt uit cijfers van het Italiaanse statistiekbureau Istat. Maar zelfs in Italië stijgen de prijzen sinds eind vorig wederom.

Bronnen: NOS, De Morgen, CBS, De Tijd, Bloomberg

Foto: Flickr