Vennootschapsbelasting moet dringend omlaag!

De verlaging van de vennootschapsbelasting laat op zich wachten. Premier Charles Michel probeert voor een doorbraak te zorgen en Open VLD zet extra druk op de ketel.

Het voorstel om de vennootschapsbelasting te verlagen van 34 procent naar 20 procent kwam reeds begin 2016 van minister van financiën, Johan Van Overtveldt. Tegen 2020 zou dat helemaal in voege kunnen zijn en de partij van de minister, N-VA, beweerde dat de rekening helemaal klopte en budgetneutraal zou zijn.

Open VLD’er Lode Vereeck, lid van de senaat en ook professor economie, dringt er nu ook op aan snel werk te maken van de belastingverlaging. “De vennootschapsbelasting moet drastisch omlaag,” verklaarde hij donderdag in Het Laatste Nieuws en De Morgen. Hij wijst erop dat meer dan de helft van wat ondernemers verdienen naar de fiscus vloeit. Zij betalen zelfs nog meer belasting dan werknemers en dat is ook reeds zeer aanzienlijk! De roerende voorheffing is daarentegen wel reeds verhoogd naar 30 procent dus ondernemers die aan zichzelf uitkeren betalen sinds 1 januari nog meer!

Verschillende bedrijven dreigen ermee ons land te verlaten indien er niet gauw iets in huis komt van de belastingverlaging.

Bijgevolg besliste premier Charles Michel de zaak naar zich toe te trekken en een versnelling hoger te schakelen. De Tijd meldde dat Michel de verschillende voorstellen van zijn regeringspartners (N-VA stelde als eerste een verlaging van de vennootschapsbelasting voor, CD&V wil een algemene meerwaardebelasting en Open VLD zou graag investeringen aanwakkeren en spaargeld mobiliseren) heeft ingediend bij het planbureau, de Nationale Bank en de Hoge Raad van Financiën om de gevolgen af te toetsen.

De verschillende partijen bekvechtten in 2016 heel wat omtrent deze voorstellen. De premier hoopt, door de zaak naar zich toe te trekken, tot een compromis te komen en de regering een tweede adem te geven.

De Tijd wees er wel nog eens op dat de verschillende partijvoorzitters hun trouw aan deze regering in hun nieuwjaarstoespraken herhaalden!

Bronnen: De Morgen, Het Laatste Nieuws, De Tijd

Foto: Belga