Snel nog zwart geld regulariseren

Er zijn in de voorbije 10 à 15 jaren al heel wat zogenaamde ‘fiscale regularisaties’ geweest in België (en ook in andere Europese landen). Particulieren, vrije beroepen en ondernemers kregen van overheden de kans om – tegen betaling – hun zwart geld wit te wassen. Vaak ging het om geld dat op buitenlandse bankrekeningen werd opgeslagen.

In de laatste weken van 2016 heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën een gigantische toestroom gezien van ‘belastingzondaars’. Een grote stroom aan aanvragen liep binnen om zwart (belastingontduiking) of grijs (belastingontwijking) geld wit te wassen. In total werd voor meer dan 170 miljoen euro aangegeven, zo weten De Tijd en Trends te melden.

Nochtans dreigde deze nieuwe ronde van regularisaties uit te draaien op een mislukking. In oktober waren er nog maar slechts 18 dossiers ingediend bij de FOD-Financiën. In de allerlaatste weken van het jaar was er een grote inhaalbeweging merkbaar. Uiteindelijk haalden in totaal 336 Belgen hun geld uit het buitenland.

De verklaring voor deze toestroom kan gezocht worden bij de actuele boetetarieven. Sinds de start van 2017 heeft de Federale Belgische Regering de boetes om zwart en grijs geld terug te brengen, naar boven bijgesteld. Gemiddeld werd op de regularisaties van 2016 zo’n 40% belastingen afgedragen. Het taxatie-tarief zal dit jaar dus nog verder naar boven gaan.

De fiscal en sociale regularisatierondes zijn een onderdeel van de ‘taxshift’, aldus Tiberghien Advocaten. Een van de belangrijkste innovaties sinds de regularisatiewetgeving van 2013 was de mogelijkheid om ook inkomsten en kapitalen uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude te regulariseren. Er bestaat in België dus geen onderscheid meer in boetetarieven tussen ‘klein’ zwart geld en ‘groot/crimineel’ zwart geld.

De fiscale amnestie werd officieel ingevoerd sinds 2004 in België. Meer dan tien jaar later zijn we zoveel ‘witwas-rondes’ verder. De overheid heeft extra inkomsten nodig, zoveel is wel duidelijk.