Handel in kleine aandelen veert op door afgeschafte speculatietaks

De handel in kleine aandelen veert weer op. 2016 was een slecht jaar voor de Small- en MidCaps van Brussel door de speculatietaks. Sinds het nieuwe jaar is die belasting verdwenen en keert de interesse terug, bleek uit cijfers van Euronext. Vincent Van Dessel, de topman van Euronext Brussel, is tevreden maar waarschuwt voor andere belastingen.

De volumes bij de kleinere aandelen van de BelSmall daalden in 2016 met maar liefst 38,3 procent tegenover 2015. De handel in onze MidCap-noteringen kalfde 28,7 procent af. Volgens Vincent Van Dessel was het tijdens de zomermaanden juli en augustus echt desastreus met een handelsvolume dat twee derde kleiner was.

Van de schuldige zijn we gelukkig nu verlost, namelijk de speculatietaks. Vanaf dit jaar wordt deze reeds na één jaartje afgevoerd. Ze was absoluut geen succes. Niet alleen schaadde ze de handel in kleine aandelen op Euronext Brussel en de appetijt voor beursgangen bij kleine risicovolle ondernemingen. Ze kostte de overheid ook nog eens geld. De speculatietaks bracht bitter weinig op maar de beurstaks ging fel naar beneden door de mindere handel van particuliere beleggers. Het waren trouwens enkel die laatste die de belasting verschuldigd waren, wat ook nog eens op veel kritiek stuitte.

Deze belasting op meerwaarden werd van kracht vanaf 1 januari 2016. Bij elke winst, genomen binnen de zes maanden na aankoop van een effect, moest 33% belasting worden betaald. Officieel moest dit zorgen voor verminderde speculatie en wat extra inkomsten voor de staat. De motieven moeten echter vooral gezocht worden bij de druk vanuit linkse zijde, kritiek over beleggers die rijke mensen zijn die amper belast worden en bovendien vaak op korte termijn winst willen halen zonder echt te investeren in de economie… Minister van financiën Van Overtveldt liet zich al van bij het begin zeer kritisch uit over de speculatiebelasting.

In oktober werd aangekondigd dat de verlieslatende taks afgeschaft werd.

Vincent Van Dessel, geciteerd in De Tijd:

Sinds die aankondiging merkten we meteen een opmerkelijke revival van de interesse in kleine aandelen. Sindsdien stegen de volumes weer boven die van 2015.

CD&V zou graag een algemene meerwaardebelasting invoeren in de plaats van de speculatietaks. De regering kwam overeen die mogelijkheid te onderzoeken en premier Michel trok de zaak naar zich toe. Andere coalitiepartners kwamen ook met verschillende voorstellen zoals een verlaging van de vennootschapsbelasting en het stimuleren van investeringen. Dat laatste was een zet van OpenVLD. De liberalen zijn van mening dat investeren, beleggen en ondernemerschap juist moeten aangemoedigd worden.

Dit is ook de mening van Vincent Van Dessel. Hij is blij cijfers te presenteren waaruit blijkt dat de afschaffing van de speculatiebelasting meteen een positief effect heeft, echter, hij waarschuwt meteen voor andere maatregelen die nefast zouden zijn voor de investeringen en de Belgische beurs.

De meerwaardebelasting bijvoorbeeld. Alleen maar praten over zo’n maatregel schrikt buitenlandse investeerders al af, wist Van Dessel.

Verder is er nog een algemene financiële transactietaks (Tobintaks) waar België met enkele andere Europese landen aan wil deelnemen. Ook dat zou negatieve gevolgen hebben voor de investeringen en de handel op de beurs. Van Dessel geeft nog een goed voorbeeld met AB InBev, de biergigant, trots van de Brusselse beurs. Als alle beleggers, ook institutionelen, een taks zouden moeten betalen op elke transactie, zoals spijtig genoeg particulieren dat nu al doen met elke beurstransactie, zullen de volumes meteen verhuizen naar de Amerikaanse notering van het bedrijf. Verarming van de Brusselse beurs!

Bron: De Tijd

Foto: VRT