Vooruitzichten 2017 door KBC

In haar economische vooruitzichten voor 2017 verwijst KBC uiteraard naar Donald Trump, de gevolgen van de brexit en klinken ze positief wat betreft inflatie en economische groei.

Volgens KBC zal 2017 een jaar worden van hogere economische groei en hogere inflatie. Vooral de Amerikaanse economie is in goede doen waar de markten reeds positief vooruitlopen op de effecten van de “Trumponomics”.

De verkiezing van Donald Trump als 45ste president van de VS was voor velen een verrassing. De verkiezingsslogan ‘Make Ame- rica Great Again’ heeft verwachtingen gecreëerd over beleidsveranderingen, die grote economische gevolgen zouden kunnen hebben. Veel mensen geloven dat Donald Trump en zijn regering zullen kiezen voor een meer expansief begrotingsbeleid met belastingverlagingen en meer infrastructuuruitgaven. Deze beleidsmix wordt Trumponomics genoemd, naar analogie met de zogenoemde Reaganomics, het expansieve beleid van Ronald Reagan in de jaren 80.

Trump zal volgens de markten de inflatie opdrijven door stimulering van de economie. Een hogere inflatie betekent bijgevolg ook een stijging van de rentes. Deze liepen eind 2016 al stevig op, in Amerika maar ook elders. KBC wijst erop dat beleggers in langetermijnobligaties meer rente verwachten om de inflatie te compenseren.

Toch geloven de economen van de bank dat de opgelopen lange rentes niet veel verder meer zullen stijgen. Trumps reflatiepolitiek is volgens hen grotendeels ingeprijsd.

De Federal Reserve zal volgens KBC een versnelling hoger schakelen, lees: de rentetarieven sneller optrekken.

Wat Europa betreft denkt KBC aan een matige economische groei en een kerninflatie die laagt blijft. Duitsland blijft hier een motor. Er wordt verder gewezen op talrijke verkiezingsrisico’s.

De ECB heeft onlangs het QE-programma verlengd tot eind 2017. De rente willen ze op 0 procent houden tot ruim na het aflopen van dit opkoopprogramma van obligaties. Dit beperkt volgens KBC de ruimte naar boven voor de Europese marktrentes.

Donald Trump kon onlangs kwijt dat hij de dollar te veel vindt oplopen. Deze munt wordt volgens de economen van de Belgische bank echter ondersteund door de verhoging van de rente en de divergerende monetaire politiek (verschil in ‘richting’ van het beleid tussen Fed en ECB, tapering versus verdere stimulus).

Voor onze eigen Belgische economie is de bank vrij positief. De vooruitzichten gaan lichtjes naar omhoog na een sterk einde van 2016.

Bron: KBC

Foto: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (ap.be)