Dringend investeringen in oliesector nodig om prijs te handhaven

Tegen 2020 zal er opnieuw een tekort aan olie op de markten aangeboden worden indien de huidige investeringen niet worden opgetrokken. Dit aldus de minister van energie van Saoedi-Arabië, Khalid A. Al-Falih.

De huidige olieprijzen zijn voor langere termijn houdbaar voor Saoedi-Arabië, één van de grootste olie-exporteurs ter wereld. Het land waarschuwt echter dat de sterk gedaalde investeringen van de afgelopen jaren dringend moeten opgeschroefd worden om het huidige aanbod te kunnen handhaven. Deze werden onder druk van de lage olieprijzen beperkt tot een minimum aangezien het rendement te laag of zelfs negatief was.

Nu de OPEC opnieuw vat heeft gekregen op de olieprijzen kunnen deze opnieuw opwaarts worden bijgesteld. Helaas is dit laatste nog niet gebeurd waardoor niet enkel een tekort maar tevens een sterke stijging kan komen van de olieprijzen binnen enkele jaren. Het huidige prijsniveau was in het verleden vaak niet voldoende om zware investeringen te doen in de sector.

In de oliesector is er elk jaar een natuurlijke daling van het aanbod door het leeg geraken van bestaande bronnen waardoor het aanbod krimpt. Daarbovenop is er de komende jaren een stijging van het verbruik te verwachten à ratio van 1,2-1,5 miljoen vaten/jaar. Deze beide parameters samen zorgen er dan ook voor dat er jaarlijks miljoenen vaten bijkomend nodig zijn om het huidige aanbod te verzekeren.

Een stijging tot 100 USD/vat is nog niet direct aan de orde maar 80USD/vat is zeker een mogelijkheid. De beslissing van de OPEC om het huidige aanbod met 4,5% te doen verminderen zorgde reeds voor een blijvende heropleving van de olieprijs. Het land is er zich echter ten volle van bewust dat binnen twee decennia de wereld er anders zal uitzien.

Tegen 2030 verwachten analisten dat er een kentering zal plaatsvinden in de vraag welke jaar na jaar zal blijven afnemen. Dit door het sterk stijgende gebruik van milieuvriendelijke alternatieven zoals zonne-energie of windenergie. Bij de grote afnemers zoals Europa of de Verenigde Staten zullen elektrische voertuigen quasi de volledige markt inpalmen binnen 15 jaar waardoor de transportsector geen behoefte meer zal hebben aan olie.

Indien de OPEC erin slaagt om de komende 10 jaar de teugels straks te houden kan de winst echter nog enkele jaren opgedreven worden. Als belegger is het dan ook geen slecht om deze mogelijke prijsstijging in gedachten te houden. Niet enkel olie maar ook andere grondstoffen hebben de komende jaren een groeipotentieel. Alvast een buitenkansje om hierop in te spelen.

Bronnen:

http://www.cnbc.com