Juristen bevestigen: Belastingoptimalisatie is perfect legaal

Deze morgen boog het EU-parlement zich, nog maar eens, over belastingontwijking en belastingontduiking. Sinds LuxLeaks zijn er al drie tijdelijke comité’s opgericht om onderzoek te doen naar internationale geldstromen.

Momenteel is een onderzoekscommissie zich aan het buigen over hoe deze taxoptimalisatie aangepakt moet worden. Dinsdagmorgen deden zich in het zogenaamde ‘PANAMA-comité’ (verwijzend naar de Panama-papers) rare taferelen voor.

Vertegenwoordigers van zowat alle politieke fracties vonden het een schande dat intermediaire actors, zoals advocaten, vermogensbeheerders en accountants, klanten helpen om hun geld te versluizen naar belastingparadijzen.

In het rapport dat momenteel op tafel ligt, spreekt de PANAMA-commissie over ‘immoreel gedrag’ en ‘fraude’. In de praktijk ligt de situatie een pak genuanceerder.

De verschillende sprekers (accountants, juristen enz.) die tijdens de hoorzitting aanwezig waren, afgelopen dinsdag, benadrukten allemaal meermaals dat wat gebeurd is via de Panama-route, volgens de letter van de wet, niet illegaal hoort te zijn. Bijgevolg kan er dus ook geen sprake zijn van ‘fraude’.

De politiek tracht dus overduidelijk en valselijk taksoptimalisatie en belastingontwijking (beiden legaal) neer te zetten als belastingfraude (illegaal).

De aap kwam uit de mouw toen verschillende politici jammerden dat de sociale zekerheid niet langer betaalbaar blijft, door de belastingontwijking van personen en bedrijven.

Een Brits parlementslid van UKIP roeide tegen de stroom in door te benadrukken dat overheden, door het instellen van een moordende belastingdruk, dit belastingontwijkend gedrag van burgers aan zichzelf te danken hebben.

De Duitser Werner Langen, die voorzitter is van het PANAMA-comité trachtte de Brit nog de mond te snoeren, maar dit mislukte. Een pijnlijke waarheid werd verteld: (1.) het is de overheid die boven zijn stand leeft en (2.) het overgrote deel van de dossiers uit de Panama-leaks zijn volledig legaal.

Een mens kan zich trouwens bijkomend de vraag stellen waarom er nog extra belastingregels op EU-niveau nodig zijn, wanneer er reeds nationale wetgeving in landen bestaat én een supranationale regeling (BEPS) ingesteld door de OESO.