Vult China de leegte op het wereldtoneel in?

Ook in de Chinese pers was de inhuldiging van Trump als president groot nieuws. In tegenstelling tot Europa die de wijzigingen in het trans-Atlantische bondgenootschap  met lede ogen ziet gebeuren promoot China zich sinds kort als een valabel alternatief voor de crisis die de Westerse democratie en kapitalisme momenteel ondergaat.

Han Zhen, de secretaris van de communistische partij in China, erkent dat de Westerse democratie in het verleden een belangrijke rol speelde. Daarnaast wordt echter in één beweging mee deze zelfde democratie verantwoordelijk gehouden voor de huidige situatie waarbij populisten vrij spel verkregen.

Voor China is het dan ook een uitgelezen kans om de Chinese vorm van een kapitalistisch socialisme als alternatief voor te stellen. Dit in eerste instantie aan buurlanden maar ook de banden met Europa kunnen mogelijks aangehaald worden als de Verenigde Staten deze doorknipt.

Door het terugtrekken van de Verenigde Staten op het economische wereldtoneel kan deze leegte snel opgevuld worden door China, net het omgekeerde van hetgeen Trump hoopt te bereiken. Door de grote afkeer van het globalisme en het “America first” principe toe te passen creëren de Verenigde Staten op deze manier hun eigen ondergang.

De opgang van Azië is reeds enkele decennia aan de gang waarbij tal van economen het erover eens zijn dat de 21e eeuw de Aziatische eeuw zal worden. Dit is ook een logisch gevolg van de evolutie van de geschiedenis waarbij Azië altijd het grootste en meest bevolkte continent waren. Dit wordt in de Westerse geschiedenis amper aangeduid maar onder andere het Chinese Rijk, het Mongolische Rijk of het Perzische Rijk kenden en kennen nog steeds een enorme geschiedenis.

Waar velen ervan uit gaan dit deze niet meer bestaan is het ontnuchterend om te moeten vaststellen dat onder meer het Chinese Rijk opnieuw aan een expansie begonnen is. Ook het Perzische Rijk (Iran) en het Ottomaanse Rijk (Turkije) kennen in het Midden-Oosten een sterke opmars.

Om daadwerkelijk de leegte op te vullen op het wereldtoneel zal China echter ook de eigen zaken op orde moeten krijgen. Het land kampt er nog steeds met een enorme hoeveelheid aan zombiebedrijven welke enkel nog bestaan door de massale overheidssubsidies. Indien de Chinese overheid er echter in slaagt dit probleem op een redelijke manier te stabiliseren dan kan de China deze gouden kans volop benutten.

Bronnen:

http://www.cnbc.com