Nieuwe cyberwar verwacht tijdens verkiezingen Duitsland en Frankrijk

Er wordt vermoed dat grootschalige cyber-attacks de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beïnvloed. Dit voornamelijk vanuit Rusland die op deze manier Trump de overwinning bezorgde. Harde bewijzen zijn er voorlopig niet maar algemeen wordt vermoed dat er wel degelijk inspanningen werden gedaan. Ook voor de aankomende verkiezingen in Frankrijk en Duitsland vreest men nu voor Russische inmenging.

De Europese Unie waarschuwt in een officiële mededeling dat het cyber-attacks verwacht tijdens de Duitse en Franse verkiezingen dit jaar. Deze verkiezingen kunnen de toekomst van de Europese Unie  en de Eurozone bepalen. Onder meer een uiteenvallen van de Eurozone is hierbij een optie als Le Pen aan de macht geraakt in Frankrijk of als de Duitse hardliners een grote overwinning zouden bekomen.

Tot op heden werden dergelijke dreigingen nog niet serieus genomen. Nu de Amerikaanse verkiezingen vermoedelijk beïnvloed werden in het voordeel van Trump wordt er echter ernstig rekeningen mee gehouden dat dit ook in Europa kan voorvallen. Ook het verspreiden van het zogenaamde fake-nieuws  is een recent fenomeen waartegen nog onvoldoende stappen werden genomen.

Niet enkel de Amerikaanse verkiezingen maar ook het Brexit-referendum en de laatste Nederlandse verkiezingen zouden het doelwit geweest zijn van cyber-attacks. Door middel van het verspreiden van fake-news, roddels en schandalen kan Rusland het reeds gebarsten EU-blok verder uit elkaar spelen waarbij onder meer Merkel een geliefkoosd slachtoffer is voor de Russische propaganda.

De EU vraagt nu met aandrang aan de lidstaten om de focus meer te leggen op cyber-attacks en informatie te delen. Helaas is dit in vele landen allesbehalve een prioriteit waarbij zowel de financiële middelen als de mankracht ontbreekt. Cyber-attacks zijn ook onafhankelijk van staatsgrenzen en kunnen uitgevoerd worden met een minimum aan kapitaal en materiaal.

China is hierbij een voorloper waarbij het op regelmatige basis testen uitvoert om zijn kracht te demonsteren. Onder meer belangrijke knooppunten van het Internet werden het afgelopen jaar zwaar onder vuur genomen. Dit met duidelijke instructies waarbij deze knooppunten steeds sterker worden aangevallen op hun zwakste plekken.

De macht van cyber-attacks is enorm. Niet enkel kunnen verkiezingen hierbij beïnvloed worden maar ook beurzen en financiële stromen zijn doelwitten. Ook het kraken van beveiligingscodes of zelfs het ondermijnen van de bitcoin-chain kan hierbij een doelwit zijn. In elk geval zal binnen enkele maanden duidelijk zijn welke richting Europa volgens Rusland moet gaan.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com