Groei Belgische economie verliest aan kracht

De Belgische economie groeide minder sterk in 2016. Eerste cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) spreken van 1,2 procent, minder dan de jaren voordien. De instelling gaf naast voorlopige cijfers voor de laatste maanden van vorig jaar ook meer gedetailleerde info voor het derde kwartaal.

Het bruto binnenlands product steeg nog met 1,7 procent in 2014 en 1,5 procent in 2015. De economische groei in ons land verliest aan vaart…

Waar de inflatie in België opliep blijft de economische groei achter. Wat de stijging van de consumentenprijzen betreft gaat België in Europa aan kop en overstijgt het makkelijk de 2 procent (doelstelling van de ECB). Hier zijn dan wel in belangrijke mate de belastingen en taksen voor verantwoordelijk. Een vandaag gepubliceerd cijfer, weliswaar met januari 2017 erbij waarin we forse prijsstijgingen kenden, bedroeg 2,65 procent. Lees er hier meer over.

Het laatste kwartaal van 2016 kreeg een eerste raming van het INR. Tijdens deze periode van drie maanden ging onze economie erop vooruit met 0,4 procent. Economen van KBC en Belfius, geraadpleegd door de krant de Tijd, hadden meer verwacht. Koen De Leus van BNP Paribas Fortis voorspelde echter maar 0,3 procent.

Het vierde kwartaal was wel wat sterker dan het derde, waarin het bbp slechts met 0,2 procent toenam. Het INR gaf voor deze periode definitieve resultaten en info mee. “De toegevoegde waarde nam zowel toe in de industrie (+0,4 %) als in de bouwnijverheid (+0,2 %) en de diensten (+0,1 %),” klonk het positief, al blijven de cijfers natuurlijk beperkt. De binnenlandse bestedingen stegen vanuit de hoek van de consumptie en de investeringen van gezinnen. De bedrijfsinvesteringen daarentegen, namen af. De uitvoer steeg met 0,6 procent. Aangezien de groei van de import kleiner was kwam er netto geld het land binnen. Verder klonk het INR positief over de werkgelegenheidsgroei in de periode van juli tot september. “In het derde kwartaal van 2016 groeide de binnenlandse werkgelegenheid op kwartaalbasis met 0,4 %. Ze kwam 1,4 % hoger uit dan in het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar.”

Bronnen: De Tijd, Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)

Foto: Jonas Lampens